Zakladatel Bienále Brno Jan Rajlich slaví pětadevadesátiny

10.04.2015 14:45

    V současnosti nejstarší český grafik, ale i nejstarší žijící Rajlich na Zemi (viz www.rajlich.cz), rodák z Dírné na Táborsku Jan Rajlich senior se dožívá 10. dubna požehnaných 95 let. Syn panského kováře Karla Vojtěcha Rajlicha byl iniciátorem a v letech 1964 až 1992 prezidentem Bienále Brno a v roce 1991 též zakladatelem Sdružení Bienále Brno, jehož je čestným předsedou.

    Jubilant absolvoval v letech 1939 až 1944 Školu umění ve Zlíně. O svých studiích napsal vzpomínkovou knihu Přistřižená křídla. V Almanachu českých novinářů 1989–2008 připomíná, že v rámci studijní praxe absolvoval stáž v redakci závodních novin Zlín a po druhé světové válce krátce pracoval i jako novinář v Českém Těšíně. Pak se věnoval krajinomalbě a scénografii, ale od konce padesátých let se paralelně s volnou tvorbou (kresby, koláže a serigrafie) stala jeho hlavním zájmem užitá grafika neboli design vizuální komunikace.

    Vedle otcovství Bienále užité grafiky je jubilant mezinárodně uznávaným tvůrcem moderního plakátu, v České republice průkopníkem jednotného vizuálního stylu (corporate identity) a informační grafiky a v Brně též iniciátorem uměleckého školství. Patřil rovněž k neúnavným propagátorům naší grafické scény. Publikoval stovky článků v časopisech Graphic Design, Idea, Linea Grafica, L´ufficio Moderno, Neue Werbung, Novum Gebrauchsgraphik, Typografia a dalších.

    Od roku 2008 mu oční choroba znemožňuje psát na počítači nebo výtvarně pracovat, takže poslední léta postrádá dřívější pracovní jiskru, i když po fyzické stránce je na svůj věk stále obdivuhodně čilý. Na dokončení čeká kniha osobních vzpomínek a pohledů na události a osobnosti Brno – černá bílá, kterou jubilant pokládá za pokus o zaznamenání své stopy v uměleckém životě v Brně od konce čtyřicátých let 20. století. Měla by mít stovku třístránkových kapitol s dokumenty a reprodukcemi kreseb i obrazů. Mezi titulky kapitol čteme mj. U všeho byli básníci, Brněnská výtvarná obec, Desucharizace, Bienále Brno – jeho vznik a první kroky, František Foltýn a ti druzí, Osudy Procházkova Prométhea, Vincenc Makovský, Jaromír Tomeček, Nad Brnem zářila Kometa, Polsko soused nejbližšíNa konečné podobě se zájmem očekávaného díla se podílí jubilantův syn Jan jako autor vizuální koncepce, obálky i grafické úpravy.

BOHUMIL HLAVÁČEK