Zemřel guru grafického designu Jan Rajlich

27.11.2016 23:05

    Respektovaný guru grafického designu a mistr vizuální komunikace Jan Rajlich, vycházející z konstruktivistické avantgardy i z funkcionalistických tradic, zemřel po krátké nemoci ve věku 96 let v neděli 27. listopadu v Brně.

    Tento iniciátor zrodu mezinárodního bienále grafického designu a zakladatel a čestný předseda Sdružení Bienále Brno se stal mezinárodně uznávaným tvůrcem, organizátorem a propagátorem lidského dorozumění. Na sklonku roku 2015 obohatil knižní trh pozoruhodnou vzpomínkovou publikací Brno – černá bílá, která na 423 stránkách mapuje čtyři desetiletí kulturního dění spojeného s Brnem. Letos v květnu představil své práce v Galerii města Olomouce na výstavě Zahrada Q a od 10. listopadu do 13. ledna 2017 v Galerii Václava Chada na zámku ve Zlíně je otevřena výstava Hloubka plochy, která představuje především Rajlichovy plakáty, serigrafie a koláže. Podává obraz o umělcově obsáhlé tvorbě od konce třicátých let minulého století do konce první dekády 21. století. Dokládá, že je spjata i se Zlínem, kde v letech 1939 až 1944 studoval na Škole umění a v letech 1940 až 1944 pracoval v redakci novin Baťovy firmy.

     „Pro počátky Rajlichovy tvorby je typické zaujetí krajinou i prostředím města a jeho lidí. Vzhledem k experimentátorskému založení se ale od olejomaleb postupně odklání a od 60. let se věnuje grafickým technikám, koláži a objevování výtvarných technik i materiálů“, charakterizuje vývoj umělcovy tvorby kurátor zlínské výstavy Vít Jakubíček. „Oblíbené měl koláže, kde jsou možnosti experimentování prakticky neomezené. U nejpokročilejších pak kombinuje plošný barevný motiv, tištěný text a své vlastní písmo.“ Věnoval se vedle toho i užitým formám grafiky – plakátům, etiketám, orientačním systémům, zakázkám pro Brněnské veletrhy a výstavy a právě plakátům, serigrafiím a kolážím je zlínská výstava věnována. Její úvodní část se zaměřuje na experimentální volnou tvorbu – koláže, cyklus serigrafií a soubor prací Ruby. Ve druhé části ukazuje nejen propagační a plakátovou tvorbu, ale také ranou tvorbu – kresby a krajinomalby. Součástí expozice je rovněž korespondence s Ladislavem Sutnarem, jedním z nejvýznamnějších českých grafických designérů, který od roku 1930 působil v USA.

    Rajlichovy práce jsou zastoupeny ve veřejných i soukromých sbírkách, patří k nim mj. brněnská Moravská galerie, Museum of Modern Art v New Yorku a Musée de Louvre v Paříži. Dostalo se mu řady ocenění, mezi nimiž jsou Euro-Design Award, Cena města Brna a World Design Award Mexico. Několikrát ho vyznamenala i mezinárodní organizace grafického designu Icograda.

    Almanach českých novinářů 1989–2008, vydaný encyklopedickým nakladatelstvím Libri, připomíná, že Jan Rajlich byl i členem Svazu českých novinářů a od 1.července 1945 vedoucím redaktorem nezávislého deníku Těšínské noviny, vycházejícího v Českém Těšíně, po jehož zániku na sklonku roku 1946 vedl do podzimu 1947 českotěšínskou redakci deníku Práce.

BOHUMIL HLAVÁČEK

 

Vpravo: Portrét Jana Rajlicha prezentovaný na nedávné výstavě Osobnosti I v Brně. Autorem dlouhodobého projektu je brněnský novinář a fotograf Otto Ballon Mierny.

Foto: Jaroslav Bobek