Zemřel novinář Bohumil Hlaváček

30.11.2020 15:35

    V pondělí 30. listopadu 2020 nás zastihla smutná zpráva. Ve věku 86 let zemřel brněnský novinář BOHUMIL HLAVÁČEK. Patřil k významným osobnostem jihomoravského regionu. Nechyběl u žádné z významných událostí, pečlivě sledoval současné dění, všímal si výročí známých osobností, nic podstatného mu neuniklo. Svou celoživotní prací, dílem a angažovaností ve prospěch regionu výrazným způsobem reprezentoval Jihomoravský kraj, přispíval k jeho věhlasu a dobrému jménu.

    Bohumil Hlaváček se narodil 14. září 1934 v Pařezské Lhotě na Jičínsku. Od svých 23 let působil v Brně. Jižní Morava se mu stala srdeční záležitostí, silně ho oslovil moravský folklor, který se stal předmětem jeho celoživotního zájmu i publicistiky. Začínal jako dopisovatel Mladé fronty, v březnu 1952 nastoupil do redakce deníku Den v Ostravě a v červenci 1953 do ostravské redakce Československé tiskové kanceláře. Od května 1957 působil ve zlínské redakci ČTK a od září 1957 až do konce března 1999, kdy odešel do důchodu, v brněnské redakci ČTK. Od roku 1990 byl jejím šéfem.

    Hlaváčkovu každodenní novinářskou práci zachycují desetitisíce zpráv v archivu ČTK. Jejich tematické těžiště spočívá v kultuře. Práce redaktora v tiskové kanceláři vyžaduje velkou šíři znalostí, všeobecnou informovanost, respekt k faktům, preciznost, věcnost, výstižnost a stručnost vyjadřování. V tom všem byl Hlaváček výborným příkladem nejen pro mladé novináře. Je autorem stovek původních článků a statí v různých periodicích, přispěl do několika knih a sborníků. Své příspěvky často publikoval na webu Syndikátu novinářů jižní Moravy. Pro řadu médií byl vítaným spolupracovníkem a dopisovatelem.

    Profesi novináře skloubil s láskou k lidové hudbě, které věnoval soustavný zájem, pozornost i množství svého času. Od počátku šedesátých let dlouhodobě spolupracoval s pořadateli Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Byl zde vedoucím tiskového střediska, členem řídicího výboru i programové rady. Spolupracoval s jihomoravskými folklorními soubory, například s hodonínskou Dubinou, brněnským Valašským krúžkem, jehož byl dramaturgem, brněnským Slováckým krúžkem, uherskobrodskými Brozany, s havřickými Burčáky a Strážnickou cimbálovou muzikou, s nimiž reprezentoval náš folklor i na mezinárodních folklorních festivalech a slavnostech v zahraničí – v Anglii, Belgii, Francii, Itálii, Německu, Polsku, Rusku a na Ukrajině. V letech 2008 až 2013 byl členem redakční rady měsíčníku Folklor, vydávaného Folklorním sdružením České republiky. Spolupracoval také s někdejším Divadlem bratří Mrštíků a s Večerním Brnem, léta byl členem Jihomoravské krajské rady zájmové umělecké činnosti.

    Bohumil Hlaváček vystudoval obor novinářství na Osvětové škole v Praze, při zaměstnání studoval i práva. Jeho diplomová práce nazvaná „Tisková oprava“ byla ve své době (1968) zcela jedinečná. Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Karlovy mu za ni udělila Cenu Ferdinanda Boury. Brněnská Masarykova univerzita ocenila jeho novinářskou činnost stříbrnou medailí. Obdržel rovněž tvůrčí prémii Českého literárního fondu, mimořádnou cenu šéfredaktora ČTK za celoživotní dílo, pyšní se čestným titulem Zasloužilý pracovník kultury, Cenou města Brna 2007 za žurnalistiku a publicistiku a Cenou Jihomoravského kraje 2017 za činnost, která výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj. Bohumil Hlaváček vykonal mnoho dobré práce v Syndikátu novinářů České republiky a v regionální pobočce jižní Moravy. Společně s manželkou Ludmilou, též novinářkou, zde dvě desetiletí organizovali pravidelné, velmi ceněné aktivity Klubu novinářů-seniorů.

    V novinářských řadách je jméno Bohumila Hlaváčka synonymem profesionality, spolehlivosti, přesnosti, kolegiality a elánu. Je obdivuhodné, jak neztrácel kontakt s děním v dnešních redakcích. Mnohé z mladých kolegů osobně znal, všímal si jejich práce, dokázal jim nejen poradit, ale také nezaujatě a objektivně jejich práci posoudit a ocenit.

    Čest jeho památce!

JAROSLAV BOBEK, jménem jihomoravských novinářů