Zemřel novinář Ladislav Koželuha

01.08.2014 10:10

    Neplačte, že jsem odešel, ten klid a mír mi přejte, jen věčné světlo vzpomínky mi v srdci zachovejte…

    Ve středu 30. července 2014 zemřel po dlouhé a těžké nemoci ve věku nedožitých 73 let novinář Ladislav Koželuha. Dlouhá léta byl redaktorem Československé (později České) tiskové kanceláře ve Zlíně. Spolupracoval s Českým rozhlasem a regionální televizí, své příspěvky posílal do brněnské Rovnosti a dalších médií. Novinařinu miloval, nic mu neuniklo, vždycky se objevil tam, kde se něco dělo. Jeho články byly naprosto přesné, objektivní a výstižné. Psal o průmyslu, zemědělství, kultuře i všech dalších oblastech společenského života.

    Laďu Koželuhu znám zejména z období let 1976–1986, kdy jsem pracoval v brněnské Rovnosti. Kdykoliv jsme měli cestu do východních končin tehdejšího Jihomoravského kraje, kam patřilo i Zlínsko, zastavili jsme se za ním v redakci ČTK. Měl dokonalý přehled o všem, co se na Zlínsku, Uherskohradišťsku či Kroměřížsku událo, vždy nás perfektně informoval, abychom náhodou na něco nezapomněli. Kolega Honza Čada o něm včera napsal, že byl vynikající společník, vždy optimistický, vtipný, veselý, dobrosrdečný a ochotný pomoci méně zkušeným. Ano – přesně tak jsme ho znali. Novinařinu vždy považoval za své poslání. Dokonale znal vše, o čem píše, dokázal přesně vystihnout to nejpodstatnější, jak to koneckonců práce redaktora ČTK vyžaduje. Rádi jsme společně debatovali, byla s ním velká legrace, často se nám ani nechtělo domů…

    Novinařina byla tenkrát v mnohém složitější. Neměli jsme mobilní telefony, počítače či jiné vymoženosti dnešní doby. Se vším bylo zapotřebí nejprve přijet do redakce, napsat text (ručně nebo na stroji) a teprve pak poslat hotový příspěvek dálnopisem na místo určení. Všechno se dělalo v obrovském chvatu a stresu, uzávěrky prvních vydání deníků ani o minutu nepočkaly. Když novinář večer „zaklapl desky“, nemohl počítat s tím, že má hotovo. V ČTK to platilo a stále platí dvojnásob. O všem je třeba informovat, nic nelze pominout.

    V řadách zlínských a brněnských novinářů zavládl smutek. Odešel Ladislav Koželuha – kolega a přítel, kterého jsme měli velice rádi. Budeme na něj dlouho vzpomínat. Odešel manžel, tatínek a dědeček. Rodině teď chybí nejvíc.

    Čest jeho památce!

JAROSLAV BOBEK