Zemřel právník, pedagog a publicista Vladislav David

11.03.2014 19:20

    Ve věku nedožitých 87 let zemřel 11. března 2014 v Brně prof. JUDr. Vladislav David, DrSc., dr. h. c., který se ve své vědecké práci soustředil na otázky válečných konfliktů, mezinárodního terorismu a evropského práva. Pedagogicky působil na univerzitách v Brně, Praze, Olomouci, Bratislavě, Košicích, Kodani, Kyjevě, Lipsku a Vratislavi. Věnoval se rovněž advokacii a publicistice. Redigoval časopisy Slévárenství a Hutnické listy, pracoval v redakcích deníků Práce a Rovnost a byl autorem a spoluautorem knih Brno: průvodce městem, Město s oživlým údolím, Tajemník lásky, Slévárenský výzkum 1950–1965, Příklady pokroku techniky ve slévárenství a Problémy a výhledy našeho hutnictví a slévárenství.

    Rodina a přátelé se rozloučí se zesnulým v pátek 14. března 2014 v 8.30 hodin v brněnském krematoriu.

BOHUMIL HLAVÁČEK