Zemřela novinářka Ludmila Hlaváčková

27.01.2018 18:35

    V pátek 26. ledna 2018 nás navždy opustila ve věku 84 let novinářka LUDMILA HLAVÁČKOVÁ. Aktivně se podílela na činnosti Syndikátu novinářů ČR v jihomoravském regionu, byla členkou regionální rady, dvacet let vedla Klub novinářů-seniorů. Z této její dlouholeté a záslužné činnosti ji pamatujeme jako obětavou, aktivní a přitom skromnou kolegyni. Pro členy klubu připravovala atraktivní program: zajímavé přednášky, besedy a exkurze bez nároků na nějaké ocenění či odměnu. Klub byl svou aktivitou příkladem mnoha mladším kolegům.

    Ludmila Hlaváčková, rozená Herynková, začínala v roce 1951 v Československém rozhlasu v Praze. Jako mladá novinářka se ocitla v nejlepší společnosti zvučných jmen. Jejími redakčními kolegy byli Arnošt Lustig, Ota Pavel, Jan Petránek, Věra Šťovíčková a další známí publicisté. Jako redaktorka se vztahem k hudbě (sama hrála na housle) se ve známé rozhlasové relaci Zrcadlo kultury snažila postihnout hudbu v největší šíři podob: od koncertů Pražského jara až po folklorní Strážnici. Natočila rozhovory s řadou významných osobností. Před mikrofonem se sešla s proslulým houslařem Přemyslem Špidlenem, s mluvčím Smetanova kvarteta violoncellistou Antonínem Kohoutem i se slavným skladatelem Dmitrijem Šostakovičem. V rozhlasovém studiu hovořila s F. K. Zemanem, Pavlem Bojarem, Janem Drdou a Pavlem Kohoutem, usedl tam např. i belgický básník Charles Moisse, překladatel Jiřího Wolkra, či mongolský básník a prozaik Bjambyn Rinčen, překladatel českých autorů.

    Když se v roce 1958 provdala a přesídlila do Brna, stala se tiskovou referentkou brněnské radnice. Tři roky byla též dokumentátorkou Ústavu etnografie a folkloristiky Československé akademie věd. Na začátku normalizace v roce 1970 musela dosavadní místo na radnici opustit a pracovala až do odchodu do důchodu na sklonku května 1989 v redakci časopisu Pozemních staveb Brno. V roce 1990 byla rehabilitována a vrátila se k novinářské práci. Do konce června 1991 byla zástupkyní šéfredaktora časopisu v Zetoru.

    V roce 1998 při příležitosti 70. výročí založení brněnského výstaviště a 40. mezinárodního strojírenského veletrhu udělila a. s. Brněnské veletrhy a výstavy Ludmile Hlaváčkové stříbrnou pamětní medaili za dlouholetou spolupráci. V prosinci loňského roku převzala Cenu Syndikátu novinářů jižní Moravy za dlouhodobou novinářskou práci a příkladné vedení Klubu novinářů-seniorů SN JM v letech 1994–2014.

    O její profesionální dráze vypovídá Almanach českých novinářů 1989–2008, vydaný pražským encyklopedickým nakladatelstvím Libri ve spolupráci s Centrem mediálních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR a Syndikátem novinářů ČR. Významný český novinář Jan Petránek (1931) se o své kolegyni z pražského Československého rozhlasu zmiňuje ve své knize Na co jsem si ještě vzpomněl, vydané v roce 2014 Radioservisem v edici Osudy: „Dneska se jmenuje Hlaváčková. Je to pořád výborná novinářka. S manželem Bohoušem, rovněž zkušeným novinářem, žijí už dlouhou řadu let v Brně.“

    S kolegyní Ludmilou Hlaváčkovou se rozloučíme v pátek 2. února 2018 ve 13.15 hodin v obřadní síni Krematoria města Brna. Čest její památce!

REGIONÁLNÍ RADA
SYNDIKÁTU NOVINÁŘŮ JIŽNÍ MORAVY

Novinářka Ludmila Hlaváčková s manželem Bohumilem, vpravo v rozhovoru s dramatikem Milanem Uhdem. (Foto: archiv SN JM)

 

Článek byl otištěn v měsíčníku městské části Brno-sever, SEVERNÍK, č. 3, březen 2018: