Životní jubileum paní Ludmily

13.05.2013 10:10   

    Osmnáctý květen je dnem, kdy naše milá kolegyně, členka jihomoravské regionální rady Syndikátu novinářů České republiky a předsedkyně Klubu novinářů-seniorů, paní Ludmila Hlaváčková oslaví významné životní jubileum. S členy Klubu, který může být příkladem aktivity pro mladší kolegy, a který paní Ludmila léta obětavě vede, proběhne oslava o pár dnů dříve. Ve středeční den, kdy se jako každý měsíc vyjma letních prázdninových, koná jedna z pravidelných a vždy atraktivních akcí Klubu. Připomeňme vskutku zajímavé profesní začátky jubilantky.

    V roce 1951, mladá, svobodná, nastoupila do Československého rozhlasu Praha. (Působila i ve studiích v Českých Budějovicích, Ústí nad Labem i v moravské Olomouci.) Novinářské začátky by závistivec mohl oprávněně závidět, přející upřímně přát s přáním moci být u toho. Za redakční kolegy měla opravdu velká jména literatury a žurnalistiky. – Arnošt Lustig, Ota Pavel, Jan Petránek, Věra Šťovíčková. Bylo těch známých jmen v tehdejší pražské rozhlasácké redakci více, ta čtyři jména však postačí. – Jeden z našich nejlepších beletristů a „sporťák“, který uměl jedinečným způsobem podat jak třeba pohádku o Raškovi, tak vyprávění, o setkání s rybami. Druhá dvě jména náleží k těm nejpřednějším v žurnalistice. Na konci dnes už dávných šedesátých let jejich slovům z rozhlasových vln naslouchal snad celý národ.

    Před mikrofon Ludmily Hlaváčkové, usedaly k rozhovorům osobnosti, kterých stojí za to se ptát, a které mají co říci, i když se vším, co říkají, každý souhlasit nemusí. Paní Ludmila rozmlouvala s Pavlem Kohoutem a s Janem Drdou, s F. K. Zemanem či Pavlem Bojarem a s řadou dalších známých jmen. Velmi známé a poslouchané bylo rozhlasové Zrcadlo kultury. Mladá redaktorka měla k hudbě blízko, vždyť i sama hrála nějaký čas na housle! Nyní měla při své práci možnost hovořit s řadou výjimečných hudebníků a zprostředkovat posluchačům setkání s nimi na rozhlasových vlnách. Tak alespoň jedno jméno: Dmitrij Šostakovič. Kolik novinářů může říci, že natočilo rozhovor s jedním z předních skladatelů dvacátého století?

    V Brně, kam se paní Ludmila v roce 1958 provdala, nebyla novinařina, alespoň na prvý pohled, tak atraktivní, stejně však zajímavá, potřebná a poctivě odváděná. Paní Ludmila Hlaváčková byla tiskovou referentkou na radnici města Brna, pak redaktorkou časopisu Pozemních staveb, poté Zetoru, několik roků dokumentaristkou Ústavu etnografie a folkloristiky ČSAV.

    Klub novinářů-seniorů vede ke spokojenosti členů od roku 1994, kteří jí i sobě upřímně přejí, aby stejně úspěšně a při plné svěžesti co nejdéle Klub vedla i nadále. Mnoho zdraví a síly do dalších let!

JAROSLAV ŠTĚPANÍK
(jistě za celý Klub a všechny členy Syndikátu)

Foto: Hana Zejdová

---- 0 ----

20.05.2013 12:00

Paní Ludmile Hlaváčkové blahopřál k významnému životnímu jubileu také primátor Statutárního města Brna Bc. Roman Onderka, MBA:

    Vážená paní Hlaváčková, dovolte mi, abych Vám jménem města Brna i jménem svým poblahopřál k významnému životnímu jubileu a současně Vám při této příležitosti poděkoval za vše, co jste vykonala pro rozvoj brněnské žurnalistiky a publicistiky. Zvláště si cením toho, že i přes všechna protivenství za totality jste zůstala své profesi věrná a po listopadu 1989 se jí znovu s velkým elánem věnujete. Vaše odborné znalosti i životní zkušenosti se jistě stanou příkladem i pro nové adepty "novinářské řehole". Do dalších let Vám přeji ustavičně mladou mysl, mnoho úspěchů a co nejvíce pohody a spokojenosti.

    S úctou Roman Onderka