Cena Syndikátu novinářů jižní Moravy

    Regionální rada rozhodla na svém zasedání dne 26. 8. 2015 udělovat každý rok v prosinci cenu zasloužilým novinářům a publicistům, členům Syndikátu novinářů jižní Moravy. Návrhy lze podávat nejpozději do 30. listopadu příslušného roku. O udělení ceny rozhodne regionální rada.

 

Laureáti Ceny Syndikátu novinářů jižní Moravy:

2020 – Ing. Jaroslav Bobek – za dlouholetou aktivní novinářskou práci. Také za jeho bohatou činnost v Syndikátu novinářů ČR. Jihomoravská pobočka, v jejímž čele řadu let stojí, se dostala v uplynulých letech více do veřejného povědomí, totéž lze říci o jeho práci ve funkci místopředsedy celého syndikátu. Skvěle využívá své organizační schopnosti; spolehlivě, pečlivě a s pochopením pro potřeby členů se stará o hospodaření jihomoravské pobočky. Rovněž jeho zásluhou má velmi dobrou úroveň webová prezentace členů Syndikátu novinářů jižní Moravy – BrnoŽurnál.

2019 – Bohumil Hlaváček – za dlouholetou novinářskou práci, aktivní činnost v Syndikátu novinářů jižní Moravy a vysoce erudované příspěvky do BrnoŽurnálu.

2018 – Mgr. Jana Čipáková – za dlouholetou novinářskou práci, příkladné vedení Klubu novinářů SN JM a výrazný podíl na oživení folkloru Brněnska.

2017 Ludmila Hlaváčková – za dlouholetou novinářskou práci a příkladné vedení Klubu novinářů-seniorů SN JM v letech 1994–2014.

2016 – Ladislav Vencálek – za dlouhodobou novinářskou a literární práci, zejména s přihlédnutím k jeho významnému životnímu jubileu a nedávno vydané knize Pozdní sběr.

2015 – PhDr. Michal Žák – za celoživotní přínos jihomoravské žurnalistice, aktivní práci v porotách novinářských soutěží a vysoce erudované příspěvky do BrnoŽurnálu.