Cena Syndikátu novinářů jižní Moravy

    Regionální rada rozhodla na svém zasedání dne 26. 8. 2015 udělovat každý rok v prosinci cenu zasloužilým novinářům a publicistům, členům Syndikátu novinářů jižní Moravy. Návrhy lze podávat nejpozději do 30. listopadu příslušného roku. O udělení ceny rozhodne regionální rada.

 

Laureáti Ceny Syndikátu novinářů jižní Moravy:

2019 – Bohumil Hlaváček – za dlouholetou novinářskou práci, aktivní činnost v Syndikátu novinářů jižní Moravy a vysoce erudované příspěvky do BrnoŽurnálu

2018 – Mgr. Jana Čipáková – za dlouholetou novinářskou práci, příkladné vedení Klubu novinářů SN JM a výrazný podíl na oživení folkloru Brněnska

2017 Ludmila Hlaváčková – za dlouholetou novinářskou práci a příkladné vedení Klubu novinářů-seniorů SN JM v letech 1994–2014

2016 – Ladislav Vencálek – za dlouhodobou novinářskou a literární práci, zejména s přihlédnutím k jeho významnému životnímu jubileu a nedávno vydané knize Pozdní sběr

2015 – PhDr. Michal Žák – za celoživotní přínos jihomoravské žurnalistice, aktivní práci v porotách novinářských soutěží a vysoce erudované příspěvky do BrnoŽurnálu