200 let služby moravské kultuře a vědě (1)

10.09.2016 18:15

    Moravské zemské muzeum zahajuje rok oslav výročí svého založení. Jeho součástí roku je kromě jiného také série výstav, během nichž se vždy na jeden měsíc představí všechna odborná oddělení a jejich nejznámější a nejhodnotnější sbírkové předměty, dějinné okamžiky, osobnosti a vědecké úspěchy.

    Jako první se prezentuje Ústav Anthropos Historického muzea MZM a nové Centrum kulturní antropologie. Ústav Anthropos spravuje jako jediné oddělení MZM soubor nálezů z období lovců mamutů, který je zapsán jako národní kulturní památka. Dva předměty z tohoto souboru jsou nyní zcela výjimečně a za mimořádných bezpečnostních opatření vystaveny v originálech. Jde o rytinu ženské postavy na mamutím klu z Předmostí u Přerova, spadající do umění doby lovců mamutů před 30 tisíci lety.

    Druhým vystavovaným exponátem je pravděpodobně nejstarší loutka na světě, „soška šamana“ (stáří asi 27 tisíc let). Mužská plastika je součástí hrobu „Brno 2“ objeveného v roce 1891 na křižovatce Francouzské a Přadlácké ulice. K těmto unikátům je jako zajímavost připojena vysušená trofejní lidská hlava z povodí Amazonky – tsantsa. Podle představ Jívarů v nich sídlily duše zabitých nepřátel. Aby duše bojovníků nemohly uniknout, byly mrtvým obětem rituálně zašity oči a ústa. Tyto unikáty již nebudou pro svou vzácnost v nejbližších desetiletích opouštět depozitáře.

    Ústav Anthropos se zabývá zkoumáním počátků lidských dějin a přírodního prostředí, jež naše nejstarší obyvatele obklopovalo. Vznikl v 60. letech minulého století z Oddělení pro diluvium, které mezi válkami vytvořil geograf a zoolog Karel Absolon. Sám prof. Absolon inicioval v letech 1924–1938 rozsáhlé výzkumy v Dolních Věstonicích a v jeskyni Pekárně. Ústav Anthropos a Centrum kulturní antropologie, vzniklé v roce 2016 při Pavilonu Anthropos, rozvíjí bohatou publikační, výstavní a přednáškovou činnost. Při příležitosti 55 let Pavilonu v Pisáreckém parku vyjde na podzim tohoto roku výroční publikace.

Text a foto: Petr Michl