200 let služby moravské kultuře a vědě (2)

12.10.2016 18:15

    Součástí roku oslav 200. výročí Moravského zemského muzea je mimo jiné také série výstav, kdy se vždy na jeden měsíc představí všechna odborná oddělení a jejich nejvzácnější sbírkové předměty, dějinné okamžiky a vědecké úspěchy.

    Současné Historické oddělení vzniklo v roce 1973, když tehdejší zřizovatel muzea Jihomoravský Krajský národní výbor se zasloužil o vytvoření oddělení nejnovějších dějin se zaměřením na dokumentaci nedávné minulosti a současnosti. Od počátku své existence se zabývalo tvorbou sbírkových fondů k historii Moravy v 19. a 20. století a odboje za 2. světové války. Sbírkový fond má dnes více než 115 000 kusů a zahrnuje obrazové sbírky, fotografie, negativy, dobové plakáty a pohlednice.

    Druhým nejpočetnějším fondem je sbírka písemností, tvořená především pozůstalostmi významných moravských osobností, vzpomínkami pamětníků a jiných dokumentů historických událostí převážně 20. století. Ve sbírkách se dále nacházejí soubory letáků, novin, časopisů, map, odznaků, řádů a vyznamenání, zbraní a uniforem.

    Pro výstavu vybrali odborníci převážně trojrozměrné exponáty, které dokládají pestrost a širokou škálu sbírkových fondů Historického oddělení. Sbírku palných zbraní zastupují tři kusy. Kulovnice s kolečkovým zámkem od významného brněnského puškaře Franze Huntzfelda, dále francouzskou jezdeckou křesadlovou pistoli z 18. století. Podstatně mladší je německá pistole Mauser C 96 ráže 7,63 mm.

    Chladné zbraně zde reprezentují kordík pro důstojníky vládního vojska Protektorátu Čechy a Morava a německý bodák pro mužstvo letectva (Luftwaffe), obojí z let 2. světové války. Jedna z vitrín dokumentuje sbírky Památníku Bible kralické, který byl léta ve správě oddělení – kralický tisk. V další vitríně je exemplář jezdecké přilby pro dragouny rakousko-uherské armády vzor 1905. Dále kapesní nůž, na kterém je vyryto věnování z roku 1941. Je to vánoční dárek pro politika a nacistu Konrada Henleina. Ještě jedna vzácnost je k vidění – zlaté kapesní hodinky, které dostal ke svým 70. narozeninám Josef Hybeš, výrazná osobnost dělnického hnutí. Návštěvníci uvidí také keramickou nádobku, určenou pro prsť z bojiště u Zborova.

    Výstava se nachází v Dietrichsteinském paláci v sále Karla Valocha, Zelný trh 8, v Brně. Termín výstavy je od 14. 10. do 6. 11. 2016, od úterý do neděle.

Text a foto: Petr Michl