440 let Bible kralické

07.09.2019 19:40

    Od vydání prvního dílu Bible kralické uběhlo 440 let a od položení základního kamene Pomníku Bibli kralické a jejím tiskařům 110 let a také 200 let od vybudování první školní budovy v Kralicích. Letošní výročí připomene Den tiskařů, který se v obci uskuteční v sobotu 21. září.

    Slavnostní zahájení je plánováno v 9.30 hodin u pomníku Kralické bible. Po celý den budou připraveny komentované prohlídky středověké tvrze, kostela sv. Martina a Památníku Bible kralické. Návštěvníci se mohou těšit na řemeslné dílny s ukázkami knihtisku, které v areálu tvrze přichystá Roman Prokeš a Studio Bez Kliky. V budově Základní školy Jana Blahoslava bude možné navštívit historickou školní třídu ze sbírek Moravského zemského muzea, výstavu obrazů akademického malíře a kralického rodáka Jana M. Krejčího a své výtvarné práce představí také žáci místní školy.

    Historii Památníku Bible kralické a výzkumu v Kralicích přiblíží v 10.30 hodin přednáška ředitele Moravského zemského muzea Mgr. Jiřího Mitáčka, Ph.D., v tělocvičně školy. Pořadateli akce spolu s Moravským zemským muzeem jsou Obec Kralice nad Oslavou, Základní škola a Mateřská škola Jana Blahoslava v Kralicích, Brněnská tisková misie, Studio Bez Kliky a Sbor dobrovolných hasičů v Kralicích.

    Památník Bible kralické je v budově v sousedství bývalé tvrze, kde v letech 1578–1620 nalezla útočiště tajná bratrská tiskárna. Ta tiskla nejen knihy náboženského charakteru (bibli a bratrské kancionály), ale také různá světská díla a učebnice. Jejím nejvýznamnějším dílem byla šestidílná tzv. Bible kralická, která náležela nejen k vrcholům tiskařského umění v našich zemích, ale kvalitou svého projevu především k pokladům českého jazyka, který přispěl k jeho uchování a rozvoji v pozdějších dobách protireformace a exilu.

Text a reprofoto: Petr Michl