AIDS přibývá už i mezi čtyřicátníky

30.11.2013 09:20

    Mezinárodní den AIDS a pomoci nakaženým lidem je 1. prosince.

    Léčitelná, avšak nevyléčitelná ztráta imunity lidského organismu po nakažení virem HIV, v rozvinuté podobě AIDS, zkracuje život. U včas léčených případů o deset let, zatímco neléčení umírají o řadu let dříve – často na TBC nebo nádorová onemocnění, u kterých je léčba už neúčinná, či dokonce podlehnou i banálním nemocem. V ČR se počet známých případů HIV+/AIDS za uplynulých pět let zdvojnásobil. Hlavně u třicátníků a čtyřicátníků, kteří při pohlavním styku odmítají ochranu a nezajímá je ani sexuální výchova, kterou podceňují.

    Lékaři v ČR mají v evidenci nejméně 2063 občanů s HIV a 396 s už rozvinutou ztrátou imunity AIDS. Z nich dosud 198 zemřelo. Epidemioložka Krajské hygienické stanice v Brně Renata Vaverková potvrdila, že lidé pozbývají strach před onemocněním. Nakažených přibývá. V ČR nastal přenos viru v 88 % případů nechráněným sexuální stykem s nakaženou osobou. Někdy i krví při sdíleném používání jehel k aplikaci drog, popř. přenosem z infikované matky na dětský plod. Podle způsobu přenosu má tuto nemoc v ČR 1263 homosexuálních mužů a u heterosexuálů 311 žen a 237 mužů. Dále 85 příjemců drog ad.

    Epidemioložka Vaverková uvedla příklad z Jihomoravského kraje, který je po hojně nakažené Praze a Karlových varech ve výskytu HIV+/AIDS v ČR na třetí příčce. Na jihu Moravy přibylo devět případů na celkem známých 147 nakažených. Dle Vaverkové se do konce roku rozroste krajská statistika ještě asi o čtyři případy. Povinnosti osob nakažených virem HIV upravil zákon 258/2000 Sb. (např. podrobit se lékařskému dohledu či nevykonávat činnosti, při nichž by nosiči viru ohrožovali zdraví jiných lidí).  (vž)