Aktivní zálohy zasedaly i závodily

18.08.2013 12:20

    I po zrušení základní vojenské služby má náš stát záložní vojáky – specialisty, příslušníky Aktivních záloh. Jejich speciální znalosti je nutné obnovovat, proto jsou povoláváni na cvičení. Aktivní zálohy nemáme jen my, ale i řada dalších států členů NATO i států mimo toto obranné společenství. Na přelomu července a srpna 2013 proběhla v Brně významná událost na mezinárodní úrovni – 66. Kongres Mezispojenecké konfederace záložních důstojníků NATO (zkratkou CIOR). Kongres střídavě probíhá v hostitelských zemích členů vojenského společenství NATO. Hlavním tématem kongresu bylo uvolňování záložníků ze zaměstnání na vojenské cvičení nebo nasazení v zahraničních misích. Naposledy se projednávalo v roce 2008 na 59. Kongresu CIOR v Turecku. Systém uvolňování záložníků se různí. Zákony USA, Austrálie a částečně i Velké Británie striktně vyžadují uvolnění pracovníka. Jinde se snaží motivovat zaměstnavatele k uvolnění ze zaměstnání. To bude i naše Koncepce Aktivní zálohy, kterou prezentovali na kongresu za Armádu České republiky generálmajor Pavel Adam i velvyslanec při NATO Jiří Šedivý. Základním problémem je ohrožení záložníků propouštěním ze strany zaměstnavatele, což přiznal i zástupce USA. Přesto, že mají zákonem systém v USA přísně nastaven, snaží se zaměstnavatelé obcházet antidiskriminační opatření a záložníci jsou třikrát více ohroženi nezaměstnaností než běžný občan. Cílem kongresu nebylo vytváření univerzálního návodu, jak situaci řešit, ale sdílení zkušeností a konfrontace s praxí uvolňování záložníků jednotlivých zemí. Dle generálmajora Georgese Lebela z Francie jednotlivá národní řešení vycházejí z historie, společenských hodnot, právního rámce té které země i typu zaměstnavatele.

    Vedle 121 účastníků kongresu CIOR přijelo do Brna 49 zástupců sesterské organizace CIOR sdružující pracovníky vojenského zdravotnictví (zkratkou CIOMR). V brněnské Vojenské nemocnici se věnovali léčbě popálenin a tématu plastické chirurgie – zranění obličejového skeletu. Dalším tématem byla ochrana proti účinkům zbraní hromadného ničení, v němž specialisté Armády České republiky jsou světovou špičkou.

    U příležitosti 66. Kongresu Mezispojenecké konfederace záložních důstojníků NATO proběhl v Brně a ve Vyškově Mezinárodní pětiboj vojáků v záloze (zkratkou MILKOMP). Soutěžila tříčlenná družstva třiadvaceti týmů z 10 zemí, a to z České republiky, Dánska, Finska, Francie, Německa, Nizozemska, Švédska, Velké Británie a Jižní Afriky. Disciplíny odehrávající se ve Vyškově byly – střelba z českých zbraní, pistole vzor 82 a útočné pušky Sa vzor 58, překonání překážkové dráhy NATO a hod granátem. V Brně na Univerzitě obrany probíhaly disciplíny pro vojenské zdravotníky – plavání na 50 metrů v bazénu v uniformě a bez bot, kde překonávali pět překážek – podplavávali je a přelézali. Ve stanovém zdravotnickém městečku v limitu dvanácti minut správně určovali zranění, poskytovali první pomoc a rádiem přivolávali odvoz do nemocnice. V diagnostické disciplíně zvítězila dvě družstva Armády České republiky se stejným počtem bodů, pak následoval tým Německa a třetí byli Dánové. V plavání s překážkami zvítězil tým Německa před Finy a druhým německým týmem.

    Kongres CIOR lze označit jako mimořádnou událost odehrávající se v Brně a závod MILKOMP za fascinující podívanou. V bazénu byla široká škála výkonů od vítězných, po ty následující, kde družstva doslova táhla své členy ke břehu. Vzájemná pomoc byla dovolena. Družstvo Jižní Afriky tak předvádělo divy obětavosti. Škoda, že čtenář nemohl být přítomen a musí to nahradit ilustrační fotografie a hlavně mu lze přát, aby se v záplavě vojenských zkratek neztratil.  (vp)

 

Foto: archiv