Výstava „Best of Art Brut“ v České spořitelně potrvá do 11. září 2017

Amatérští umělci s mimořádným talentem

12.07.2017 09:35

    V galerii České spořitelny v Janské ulici v Brně byla v úterý 11. července zahájena výstava s poněkud neobvyklým názvem „Best of Art Brut“. Pod záštitou honorárního konzula Slovenské republiky Jaroslava Weigla a za finanční podpory Ministerstva kultury SR ji pořádají slovenská Liga za duševní zdraví, brněnský ateliér KreAt, obecně prospěšná společnost Kunštát PRO FUTURO a bratislavská Galéria Nezábudka společně s Českou spořitelnou.

    Art brut je výtvarný projev úzce spjatý s osudem svých tvůrců. Autoři vystavených děl nejsou profesionální výtvarníci, jsou to lidé s psychickými problémy či duševními poruchami. Společnost je někdy stigmatizuje, neuvědomuje si, že mají bohatý vnitřní život, často jsou obdarováni i neobvyklým talentem a kreativitou. Výstava prezentuje obrazy, které vznikaly v ateliéru bratislavské Galérie Nezábudka při Lize za duševní zdraví, v domácím prostředí či v nejrůznějších občanských společnostech. Některé obrazy byly představeny už před čtyřmi lety v Galérii 19 a letos v květnu v komorním prostoru Galérie Čin Čin v Bratislavě.

    Kurátoři Vladimír Kordoš a Ján Šuba to neměli při výběru obrazů jednoduché. Mnohá z děl mají nespornou výtvarnou kvalitu a potenciál, část jich pochází ze soukromých sbírek. Autoři podávají upřímnou autentickou výpověď o sobě a svém vlastním světě. Nejsou zasaženi žádnými profesionálními kritérii, vycházejí z vlastních pohnutek a touhy vyjádřit se. Přesně, jak to uvádí podtitul výstavy: Sme tu a je tu svet, ktorý tvoríme.

>><<

Ředitel obecně prospěšné společnosti Kunštát PRO FUTURO Antonín Krejčíř (vlevo) s kurátory výstavy Jánem Šubou (uprostřed) a Vladimírem Kordošem.

Akademický sochař Vladimír Kordoš je členem výtvarné skupiny A-R. Dlouhá léta působil jako pedagog ve Škole užitkového výtvarnictví Josefa Vydry v Bratislavě, je výtvarným lektorem v ateliéru Nezábudka při Lize za duševní zdraví. MUDr. Ján Šuba, MPH, je primářem na Klinice dětské psychiatrie v Bratislavě a předsedou občanského sdružení Duševní zdraví dětí.

>><<

    Kromě prezentace výtvarných děl jsou připraveny i různé doprovodné aktivity, které mají přispět k lepší informovanosti a odbourávání předsudků o lidech s duševním onemocněním. Převážná část těchto akcí je plánována na poslední prázdninový týden. Budou součástí mezinárodního výtvarného workshopu organizovaného ateliérem KreAt v Moravské galerii – budově UMPRUM a v klášterech Rosa Coeli v Dolních Kounicích a Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova.

    Jeden z kurátorů výstavy Vladimír Kordoš na vernisáži představil sborník s poezií a prózou několika vystavujících autorů. Snad jen malá ukázka:

    Ružena Šípková: moja radosť // je priveľká // nevmestí sa mi / do hlavy // preto ju vláčim / v ruksaku // nikto mi nechce veriť / ako od radosti / bolí chrbát

    Peter Dunaj-Spily: byť či nebyť / alebo / rozdať drahé kamene / pred ohňom lúčov rána / tak poď / zahrajeme na klaviatúre / zážitkov nový deň / ešte raz / hru na dôveru

    Anna Avelana: Spaľovanie // Keď oheň vo mne blčí, / tvoja neha mlčí. / Keď teba pália uhlíky, / vo mne mrznú ohníky. // S telom hrá sa napätie, / tiché áno, tiché nie. // Až zapálime spoločne sviečky knôt, / oči samy rieknu „No tak poď!“

>><<

    Velice přesně a výstižně tuto útlou knížečku s názvem „Otázky a odpovede“ okomentoval slovenský spisovatel Ľubomír Feldek:

    Autori všetkých textov, ktoré som si prečítal – aj keď si to možno sami neuvedomujú – majú radi balansovanie. Balansovanie na každý zpôsob. Jeden napríklad bravúrne balansuje aj na rozhraní slovenčiny a češtiny. Iný zas na rozhraní vlastného mena a pseudonymu. A veď aj samotné slovo „balansovanie“ balansuje. Balansuje ako artista na lane. Jeho skrytým významom je slovo „umenie“.

    Výstava v České spořitelně potrvá do 11. září 2017. Přístupná je ve všední dny od 9 do 18 hodin.  (jbo)

>><<

    Až do 18. srpna můžete navštívit výstavu prací výtvarníků s mentálním či psychickým postižením v Duckbaru v Kamenné čtvrti v Brně.


Foto z vernisáže v České spořitelně: Jaroslav Bobek

>><<

    O brněnském ateliéru KreAt a obecně prospěšné společnosti Kunštát PRO FUTURO jsme psali 16. 4. 2017:

www.brnozurnal.cz/z-bloku-a-per/maji-pravo-na-svou-sanci