Arnošt Heinrich by jim zatleskal

10.11.2014 13:45

    Každoroční Multimediální den na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity je plně v režii jedné ze sedmi kateder této fakulty – Katedry mediálních studií a žurnalistiky. Ten letošní se odehrál v pátek 7. listopadu. Uprostřed mnoha besed, workshopů, seminářů, mediálního jarmarku a výstavy mediálních kuriozit bylo zlatým hřebem předání Ceny Arnošta Heinricha autorkám nejlepších tvůrčích bakalářských prací ze studentské soutěže pořádané fakultou ve spolupráci se Syndikátem novinářů České republiky.  

    Úroveň všech osmi soutěžních prací byla vysoká, rozsah ohromující. Všechny studentky (na rozdíl od loňska žádný muž) pracovaly velmi poctivě s prameny včetně zahraničních, takže teoretická část byla vesměs zpracována excelentně. V praktické části, vytvářené ve spolupráci s konkrétními novinami, šlo těžko rozlišovat míru obtížnosti použitých žánrů. Chvályhodné je, že autorky se vedle tradičních rozhovorů soustředily i na „nové“ (feature) či „téměř nové“ (story) žánry. Poněkud horší byla jazyková úroveň zpracování, občas vadily i stylistické či technické nedostatky, jež ovšem bohužel nejsou nijak vzácné ani v běžné žurnalistice.

    Porota, již tvořili vedoucí katedry Rudolf Burgr, pracovnice téže katedry Lenka Waschková Císařová a zástupce Syndikátu novinářů Michal Žák, vyhodnotila nejvýše práce Jany Svobodové (Zajímavá povolání – soubor rozhovorů pro Žďárský deník), Lenky Šklubalové (Ženy v české politice – soubor publicistických rozhovorů pro magazín ONA Dnes) a Veroniky Gecové (Série feature o národnostních menšinách Brna – pro MF Dnes).

    V následující besedě na téma Zachrání nové projekty žurnalistiku?, moderované Lenkou Waschkovou Císařovou, debatovali Robert Čásenský, šéfredaktor magazínu Reportér, Miloš Čermák, šéfredaktor iHNed.cz, Michal Klíma, zakladatel vydavatelství Tablet Media, a Dany Stejskal, vydavatel a šéf OPTIO CZ. Účastníci konstatovali, že v době, kdy technologie rozdělila obsah novin a jejich distribuci a kdy tabletová média už jsou na distribuci nezávislá, zachrání žurnalistiku jen kvalitní novináři. Máme naději, že nositelé Ceny Arnošta Heinricha takovými novináři budou.  (mž)

– o –

    Arnošt Heinrich (26. 12. 1880 Praha – 3. 5. 1933 Brno) byl český a československý novinář (šéfredaktor Lidových novin) politik, člen Lidové strany pokrokové na Moravě (moravská sesterská strana Národní strany svobodomyslné – mladočechů) a poslanec Revolučního národního shromáždění Republiky československé za Českou státoprávní demokracii, respektive za z ní vzniklou Československou národní demokracii. (Wikipedie)

 

Vlevo člen poroty Michal Žák, uprostřed vítězka Jana Svobodová (dostala diplom a finanční prémii 2 500 korun za tvůrčí bakalářskou práci s názvem "Zajímavá povolání. Soubor rozhovorů pro Žďárský deník"), vpravo vedoucí katedry mediálních studií a žurnalistiky a člen poroty Rudolf Burgr.

Foto: Ludmila Korešová