Boskovický poklad

18.09.2014 18:45

    Výstava v Moravském zemském muzeu v Brně poprvé představuje celou dochovanou část pokladu, nalezeného v roce 2010 na kopci zvaném „Zlatník“ v lese mezi obcemi Boskovice a Újezd u Boskovic. Poklad byl ukryt do země ve čtyřicátých letech 17. století při válečných událostech třicetileté války (1618–1648), kdy byla země nejvíce pustošena vojsky cizích armád. Nález obsahoval stříbrné mince o hmotnosti kolem šesti kilogramů, které byly zabaleny v hrubé tkanině, uloženy v hliněném džbánu a uschovány pod kamenem v lese.

    Nalezený poklad nezůstal bohužel celý, protože amatérský nálezce část pokladu rozprodal. Policii České republiky se však podařilo zajistit džbánek a 2 267 stříbrných mincí, které se nyní představují veřejnosti. Dochovaná část pokladu je složena z různých typů stříbrných mincí z mnoha evropských zemí. Mince také pocházejí z velmi širokého časového období od druhé poloviny 14. století až po čtyřicátá léta 17. století. Jde především o drobné mince už od doby Karla IV. (1346–1378) až po mince Ferdinanda III. (1637–1657). Nález doplňují mince nizozemské, polské, uherské, švýcarské a také ražba papežská.

    Dochovaná část pokladu se stala majetkem Moravského zemského muzea, kde se poprvé poklad vystavuje (Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8). V další části výstavy jsou ukázky mincí z první poloviny 17. století, které doplňují naše představy o tom, jaké mince byly raženy v té době na Moravě.

Text a foto: PETR MICHL