Botanické oddělení MZM

12.07.2017 18:10

    Součástí roku oslav 200. výročí Moravského zemského muzea je i série výstav, během níž se vždy na jeden měsíc představí jednotlivá odborná oddělení. V roce 1853 sepsal kustod sbírek Albín Heinrich seznam, který obsahoval přibližně 1 500 druhů cévnatých rostlin z území Moravy a Slezska. Dále kolem 15 000 kusů, mezi nimiž byly i vzácné rostliny z Asie, Ameriky, Afriky a Austrálie. Později k významným přírůstkům patřily herbáře Eduarda Formánka a Josefa F. Freyna, ve 20. století sbírky Františka Zavřela, Albína Wildta a Františka Teubera. Materiál, který pocházel z území Moravy, byl součástí výzkumných exkurzí Komise pro přírodovědné zkoumání Moravy.

    V současné době obsahuje herbář botanického oddělení 980 000 položek cévnatých rostlin, mechorostů, lišejníků, hub a řas a je třetí největší v České republice. Sbírky byly nejdříve uloženy v Biskupském dvoře, ke konci 2. světové války byla dočasně větší část uschována na hradě Pernštejn v Nedvědici a v roce 1948 botanické oddělení přesídlilo na Preslovu ulici v Brně. V roce 1998 se pracovny a větší část sbírek přestěhovaly do Brna-Slatiny.

    Součástí botanického oddělení je také houbařská poradna, založená v roce 1967 a v současnosti sídlící v Biskupském dvoře. Je velmi vyhledávanou službou pro veřejnost a její hlavní náplní je houbařské poradenství s množstvím přednášek.

    Výstavní prostor je v Dietrichsteinském paláci v sále Karla Valocha, Zelný trh 8, Brno. Výstava potrvá do 6. 8. 2017.

Text a foto: Petr Michl