Botanika – výstava v Biskupském dvoře

16.04.2013 19:25

    Při příležitosti 100. výročí založení České botanické společnosti byla otevřena výstava, která podává přehled o tom, čím se zabývá dnešní botanika. Společnost byla založena 17. 6. 1912 na půdě Botanického ústavu Univerzity Karlovy, jako nejstarší botanická společnost ve slovanské Evropě. Je jednou z nejstarších českých učených společností u nás.

    Výstava měla svou premiéru na podzim loňského roku v Praze. Podává přehled o tom, které problémy považuje za důležité, a proto se na ně zaměřuje. Například význam polyploidie u rostlin, velikosti genomu, problematika invazních rostlin atd. Jsou zde představeny i významné výsledky práce botaniků – souborné publikace, jako Květena České republiky, Vegetace České republiky a Klíč ke květeně České republiky.

    Pro zpestření jsou na výstavě ukázky z historie botaniky – známý Matthioliho herbář ze 16. století, kniha s výsledky práce brněnského botanika Heinricha Wawry z Brazílie nebo kuriózní pracovní pomůcky botaniků – torny na sběr rostlin. Poprvé jsou zveřejněny tisky zvané „Naturselbstdruck“ – přírodní otisk, jako ukázka slepé uličky v zobrazování rostlin. Milovníci rekordů zde najdou některé z extrémů rostlinné říše – největší semeno (palma seychelská) a jedny z největších šišek jehličnatých stromů. Výstava potrvá do 22.9.2013.

Text a repro foto: Petr Michl