Brněnské kostely se otevírají dětem

21.12.2016 15:15

    Biskupství brněnské a jím zřízené Diecézní muzeum pamatují i na děti. Koncem roku 2015 obě instituce společně vydaly barevnou brožuru Procházka po Petrově pro nejmenší, která přitažlivou formou láká malé zájemce o brněnskou historii k prohlídce katedrály. Kreslené postavičky Miriam a Petra, žáka farní školy ze 13. století, vstupují do fotografií  jednotlivých objektů na Petrově a vysvětlují slovem i obrazem hlavní zajímavosti spjaté s nejvýznamnějším brněnským kostelem.

    A protože dobrá věc se podařila, má s ročním odstupem pokračování: Procházku po brněnských kostelích pro nejmenší, vydanou s podporou statutárního města Brna. Autorský kolektiv se poněkud obměnil. Text tentokrát připravila Daniela Kostrhounová za odborné spolupráce autora předchozí brožury Martina Motyčky, zárukou zachování stylu je ilustrátorka Veronika Stachová, jazykový úpravce Josef Gerbrich i autor tisku Lubomír Červinka – TYPO ART PRES Brno. Novými přispěvateli jsou fotografky Věra Čižmářová a Petra Dolíhalová, která brožuru zároveň graficky zpracovala.

    Průvodci Miriam s Petrem tentokrát vedou děti dlouhou trasou od kostela sv. Michala k dalším kostelům v centru Brna: sv. Jakubovi, sv. Tomášovi, odbočkou na Staré Brno k bazilice Nanebevzetí Panny Marie s přilehlým augustiniánským klášterem a ke sv. Leopoldovi, pak zpět do centra ke kostelům Nalezení sv. Kříže se známou kapucínskou hrobkou, sv. Maří Magdalény, sv. Josefa, sv. Janů (se Svatými schody a Loretánskou chýší), jezuitskému kostelu Nanebevzetí Panny Marie a už třetímu brněnskému kostelu téhož jména v Zábrdovicích. V závěru připomínají i zbořený kostel sv. Mikuláše na náměstí Svobody a Loretánskou legendu vztahující se ke kostelu sv. Janů. Během všech zastavení upozorňují na podstatné rysy architektury i vnitřní výzdoby kostelů, připomínají důležité momenty z historie Brna, zejména hroby významných historických postav – Jana Jindřicha Lucemburského, Elišky Rejčky, Raduita de Souches, Martina Středy, barona Trencka – či působení Johanna Gregora Mendela a Leoše Janáčka. Nakonec vybízí děti k vybarvení obrázku vitraje z okna kostela sv. Josefa a k vyznačení trasy vykonané cesty po brněnských kostelích v předtištěné mapce.

    Těžko si představit lepší návod k realizaci proslulé výzvy z evangelia sv. Matouše: „Nechte maličkých přijíti ke mně.“  (mž)