Brno je většinovým vlastníkem veletrhů

22.12.2015 18:55

    Město Brno se stalo většinovým vlastníkem společnosti Veletrhy Brno, a. s., s podílem 95 procent akcií. Obchod svými podpisy stvrdili primátor Petr Vokřál a zástupci společnosti Messe Düsseldorf. Cena stanovená kupní smlouvou činí 8,3 milionu eur.

    Brno dosud vlastnilo 61 procent akcií. Ve znaleckém posudku firmy NSG Morison se uvádí, že dohodnutá cena představuje ekonomicky výhodnou transakci, neboť tržní hodnota získaného akciového podílu robustně převyšuje kupní cenu. „Jsem velice rád, že se takovéto podmínky podařilo dohodnout a že je zastupitelé po složitých jednáních odsouhlasili,“ říká primátor Petr Vokřál. „Brno se stalo majoritním vlastníkem firmy, díky jejíž dobré práci a dobré pověsti je už řadu let vnímáno jako veletržní město.“

    Společnost Messe Düsseldorf získala svůj podíl v BVV před sedmnácti lety. Už tenkrát bylo smluvně dojednáno, že většinový podíl v budoucnu přejde na město Brno. „Od té doby se hodně změnilo, hospodářský svět i výstavnictví se stalo globálnějším, zastihla nás nejedna ekonomická krize,“ vysvětluje zástupce Messe Düsseldorf, předseda představenstva společnosti Veletrhy Brno Helmut Winkler. „Svoje aktivity jsme byli nuceni přehodnotit. Více se angažujeme v Indii, Číně, severní a jižní Americe.“

    V roce 2012 společnost Messe Düsseldorf nabídla svůj podíl městu Brnu, aby získalo majoritu. Jednání byla zpočátku pozvolná, později se zintenzivnila a zkonkretizovala. Výstaviště se nyní stane ještě silnějším marketingovým nástrojem pro hospodářskou podporu města i celého regionu. Společnost BVV má solidní pozici, dobrý a kompetentní tým s nejlepšími šancemi do budoucna.

    Tato a podobná slova zazněla na tiskové konferenci s brněnskými novináři. Generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš hodnotí transakci slovy: „Jde o historický moment. Jsem rád, že s Messe Düsseldorf se rozcházíme v přátelské atmosféře. Tato společnost je naším největším zákazníkem, těší nás, že vzájemná obchodní spolupráce zůstává zachována i do budoucna.“

    Veletrhy Brno ustály méně příznivé roky, mají silné portfolio výstavních, kongresových a dalších akcí. Stávající období hospodářského růstu je velice příznivé. V posledních třech letech se výrazně snížilo i zadlužení, zbývá ještě splatit 800 milionů korun. Společnost má dobře „našlápnuto“ do budoucna. Zájem o výstavní akce je značný. Už teď je například jasné, že pro připravovaný veletrh zemědělské techniky Techagro 2016 nebudou stačit výstavní prostory. A není pochyb o tom, že velmi úspěšný bude i podzimní strojírenský veletrh.

    Součástí smluvních ujednání bylo také vypořádání podstatných připomínek z jednání Zastupitelstva města Brna. Jak už bylo řečeno, německý partner je významným zákazníkem BVV, roční tržby činí více než 100 milionů korun. Společnost Veletrhy Brno o tuto výhodnou spolupráci nepřijde. V nadcházejících pěti letech se bude i nadále významně podílet na výstavbě expozic v Düsseldorfu. Podepsána byla rovněž dohoda o ukončení všech předchozích ujednání smluvních stran před podpisem stávající kupní smlouvy. A za třetí – platba za převod akcií se uskuteční až po ukončení auditu firmou KPMG s výrokem „bez výhrad“.

    Každá významná změna – a tou převod akcií BVV do majetku města Brna bezpochyby je – vyvolává spoustu obav a nejistot. Vůbec nejhorší je, když se do byznysu zaplete politika. Objevovaly se protichůdné názory, dezinformace, nesouhlasná stanoviska, každý hájil svoje zájmy. V některých médiích se dokonce hovořilo o mracích, které se stahují nad brněnským výstavištěm. Lze jen doufat, že všechny spekulace v souvislosti s odkupem akcionářského podílu už skončily a odpovědní pracovníci Veletrhů Brno budou mít klid na práci.

    „Řídit takový komplex, jakým jsou Veletrhy Brno, je z Düsseldorfu příliš složité,“ podotkl na tiskové konferenci jednatel Messe Düsseldorf Bernhard Stempfle. „V rukou města Brna bude areál určitě lépe obhospodařován.“ Zdá se, že díky kompromisům z obou stran se podařilo uzavřít smlouvu, která toto přání naplní. Veletrhy vždy patřily k Brnu, pro krajskou metropoli jsou doslova klíčovým podnikem. Je dobře, že zůstávají v rukou města v takové podobě, jak je známe dosud. Nikdo si určitě nepřeje, aby nějaký jiný developer výstaviště v budoucnu postupně rozprodal a zpeněžil, nebo v areálu BVV provozoval činnosti, které tam rozhodně nepatří.  (jbo)