Brno – moravský Manchester

12.12.2014 18:45

    V Moravské galerii v Brně v Husově ulici 14 byla otevřena expozice s názvem Brno – moravský Manchester s příznačným podtitulem „250 let metropole textilního průmyslu“. Představuje zde fenomén Brna, kterému se přezdívalo pro jeho vysoce kvalitní vlnařskou produkci moravský Manchester. Ukazuje urbanistické proměny související s budováním textilního průmyslu v několika lokalitách (Cejl, Tkalcovská, Dornych, Trnitá, Křenová, Lidická a jiné), nejdůležitější továrny a jejich majitele (Offermannovi, Redlichovi, Stiassnichovi atd.). V expozici se seznámíme také s historií podniků Vlněna a Mosilana, které vznikly znárodněním a spojením některých bývalých soukromých továren původně německých nebo židovských majitelů.

    Za zmínku stojí rodina Offermannova, která do Brna přišla již koncem 18. století, aby tu vlnařský průmysl založila. Johann Offermann byl pozvaným odborníkem, který neváhal a vydal se z rodného Monschau do neznámého městečka na Moravě, aby z něj postupem času vybudoval centrum vlnařského průmyslu monarchie. Již dříve se v Brně průmyslu dařilo a právě Uměleckoprůmyslové muzeum je svědkem velkého úspěchu podnikání. Toto muzeum patří mezi jedno z nejstarších ve světě. Bohatí průmyslníci ho založili v roce 1873. Téma brněnského textilního průmyslu není pouze historickou záležitostí, ale jeho odkaz je stále aktuální a známý také na mezinárodním poli. Výstava bude otevřena do 12. dubna 2015.

Text a foto: Petr Michl