Blíží se 210. výročí bitvy u Slavkova

Brno: očekává se příjezd císaře Napoleona

12.11.2015 12:50

    Dvacátého listopadu 1805 dorazil do Brna Napoleon. Do města, které předtím opustila vojenská posádka, vstoupil Brněnskou branou, která stávala v místě ústí Pekařské ulice do dnešního Šilingrova náměstí. Město se tak stalo nedobrovolným hostitelem francouzské armády. Napoleon se ubytoval v Místodržitelském paláci, dřívějším augustiniánském klášteru na dnešním Moravském náměstí. (V důsledku josefinských reforem byli augustiniáni nuceni místo opustit a přesídlit do areálu starobrněnského kláštera. Palác se pak stal sídlem zemské správy, dnes je jednou z budov Moravské galerie.) Napoleon zde pobyl celkem patnáct dní, před i po vítězné bitvě u Slavkova. Vrátil se sem opět po bitvě u Znojma v roce 1809.

    Historickou událost připomíná akce Napoleon v Brně, kterou organizuje v rámci projektu Morava napoleonská Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy za podpory Jihomoravského kraje ve spolupráci s Moravskou galerií a Acaballado, o.s.

    V podvečer 21. listopadu se v centru Brna uskuteční připomínka historické události, která osloví nejen leskem císařského kočáru, dobových kostýmů a vojenských uniforem a zbraní. Má být ti připomínkou válečného utrpení a obětí.

Program 21.11.2015

17:00 – Zahájení akce před Místodržitelským palácem Moravské galerie

17:10 – Historický průvod městem

17:40 – Symbolické předání klíčů od města na nám. Svobody

18:00 – Přivítání průvodu s Napoleonem u Místodržitelského paláce Moravské galerie

18:10 – Videoprojekce k tažení 1805

19:00 – Modlitba za oběti válek v kostele sv. Tomáše

19:30 – Slavnostní videomapping na průčelí Místodržitelského paláce Moravské galerie

20:00 – Komentovaná přehlídka kostýmů

20:30 – Videomapping za přítomnosti císaře Napoleona

21:00 – Ukončení akce

Tenkrát ve Slavkově

    Události předcházející bitvě tří císařů si samozřejmě připomíná i město Slavkov – vzpomínkovými akcemi ve dnech 4. a 5. prosince. Páteční večer přinese koktejl válečné vřavy, slavnostní atmosféry i romantiky.  Ve městě, které obsadí spojenecká vojska, lid uvítá jejich veličenstva rakouského císaře a ruského cara, a některá z nebojácných místních děvčat si s nimi i v kole zatančí. Kino Jas po celou sobotu promítá filmy s napoleonskou a vojenskou tématikou, večer v zámeckém parku vrcholí světelnou show s ohňostrojem a videomappingem vyprávějícím příběh bitvy. Po celý sobotní den se návštěvníkům otevírá dobový jarmark, ulicemi budou pochodovat bubnující vojáci, všude markytánky, plno lidu… Ukázky bitevních střetů, ohně, u kterých možno ohřát zkřehlé ruce, nabídka občerstvení, prohlídka zámku kostýmovanými průvodci atd., atd. …

Tradiční rekonstrukce bitvy

    Připomeňme, že bitva tří císařů, označovaná často jako největší Napoleonovo vítězství, se odehrála 2. prosince 1805. Vzpomínkové akce s rekonstrukcí bitvy se od osmdesátých let 20. století konají tradičně o víkendu tomuto datu nejbližšímu. Letošní rekonstrukce bitvy v roce 210. výročí proběhne pod kopcem Santon 5. prosince ve 14 hod. za účasti 2000 vojáků z 15 zemí v dobových uniformách, 120 jezdců na koních a dvaceti děl.  (št)
 

Foto: Ivo Ryšavý