Brzdí rozvoj města

04.07.2013 08:10

    Rozvoj města Brna brzdí zrušení jeho územního plánu Nejvyšším správním soudem.

    V pestré paletě názorů, jak pokračovat, jsou i extrémní řešení. Např. nevzít rozhodnutí soudu na vědomí a pracovat na tvorbě nového základního rozvojového dokumentu města dál. Až po: Škrkněme v plánech vše, co soud zrušil, včetně strategických rozvojových projektů, a plánujme tam něco jiného. Brněnský magistrát hledá způsob, jak pokračovat v případě nového územního plánu a přitom jak se vejít do mantinelů formule „v mezích stavebního zákona.“

    »Jsem přesvědčen, že záležitost územního plánu, kterou má na starosti pan náměstek primátora Ladislav Macek, není dělána optimálně. Při jednání Zastupitelstva města Brna jsem v interpelacích upozornil, že se připravuje k projednání a schválení v samosprávě dokument změn zemního plánu na hraně dodržování zákonnosti. Statut města Brna totiž neobsahuje nic o postavení městské části při projednávání změn územního plánu města,« uvedl brněnský městský zastupitel Daniel Borecký.

    »Když nebyly schváleny Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, navrhuji využít dlouhou dobu, která uplyne do vzniku nového strategického dokumentu, a na který pak naváže nový Územní plán Brna, k debatám komisí Rady města Brna a jeho 29 městských částí s občany a zastupiteli městských částí. A to o možné podobě rozvoje města v jejich lokalitě,« zdůraznil Borecký. O věcech budoucích nejlépe informovaný, tedy zpracovatel nového územního plánu, by měl záměry a řešení prodiskutovat s lidmi v městských částech.

    Zastupitel Borecký dále upozornil: »Osobně nejsem spokojen se způsobem, jakým se v Brně postupuje s návrhy a připomínkami občanů. V jejich případě se kompromisní řešení hledá minimálně. Jako vystudovaný geograf vím, že vždy jde o to najít kompromis mezi požadavky občanů, podnikatelů a vedení území. Nelíbí se mi, že se hledá kompromis jen mezi požadavky vedení města a investory, někdy s důrazem na požadavek vyhovět přáním podnikatelů. Naopak hledání kompromisu mezi stanoviskem územní samosprávy a požadavky občanů není v módě. Na žádosti občanů radnice zřetel příliš neberou! To není demokratický postup,« zdůraznil.  (vž)