Bude 21. věk stoletím snášenlivosti a humanity?

08.05.2014 13:15

    Položením věnců a kytic v doprovodu Vojenské hudby Olomouc si připomněli 69. výročí Dne vítězství nad německým fašismem pietou na popravišti Kounicových kolejí v Brně představitelé Jihomoravského kraje, Brna, vysokých škol, orgánů a institucí i zahraničních konzulátů.

    Brněnský primátor Roman Onderka v projevu uvedl, že lidský život je příliš krátký a náš svět příliš malý a krásný na to, abychom z něj dělali bojiště. Dvacáté století mělo být věkem pokroku, humanity a míru – bylo však stoletím nejvražednějších válek globálních rozměrů. V době německé nacistické okupace naší země byly na Špilberku, v Sušilových i Kounicových kolejích a Pod kaštany koncentrační tábory. Jen studentskými Kounicovými kolejemi prošlo za války 170 000 vězňů a 1350 jich zde němečtí fašisté popravili. Nacisté si dokonce kupovali na popravy vstupenky jako na divadlo a zvedali tam nad hlavy své děti, aby lépe viděly. Další Brňané zemřeli při náletech a bojích o Brno. Mnozí pomáhali vojákům 2. ukrajinského frontu, v jehož sestavě byla i rumunská armáda. Více než 4200 sovětských a přes 70 rumunských vojáků přitom padlo. Brno si radost z osvobození prožilo 26. dubna 1945, uvedl primátor. Vyzval veřejnost, aby lidé přemýšleli a ptali se, zda udělali vše pro to, aby naši potomci mohli nazývat 21. věk stoletím snášenlivosti a humanity. Nebezpečí nové globální války za přerozdělení moci nad ovládáním světových zdrojů, zejména surovin, je velmi blízko!  (vž)