Budoucnost tradice

23.06.2015 21:00

    Výstava Budoucnost tradice představuje aktuální tvorbu pedagogů a studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, zaměřenou na fenomén tradičního oděvu, a to jak v rovině krojových rekonstrukcí, tak současné tvorby inspirované tradiční kulturou. Vychází od krojových rekonstrukcí opřených o pevné zázemí studia pramenů, po aktuální designerské tendence vysledované u prací studentů. Tradiční ornamenty, materiály nebo technika zde není jen cosi statického, ale tvoří odrazový můstek pro mladé autory. Strohé objekty – ať se jedná o šperky či oděvní tvorbu – nesou poselství prostoty ozvláštněné dotyky kultury moravského venkova převáděné do výtvarného jazyka dneška.

    Ve třech kolekcích šperků a třech kolekcích oděvních návrhů je inspirace lidovým oděvem patrná. Mladí zlínští designéři přistoupili k tradici s odvahou hledat nové myšlenkové pochody. Opravdovost, s níž je typ oděvu a jeho doplňků tvořen, jej povyšuje a stává se předmětem zájmu současné generace oděvních návrhářů. Na tento nevyčerpatelný zdroj inspirace navazují také vystavující autoři ateliéru Design oděvu z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Výstavu je možné zhlédnout do 31. prosince 2015 v Paláci šlechtičen v Brně v Kobližné ulici.

Text a foto: Petr Michl