Tři nové příručky plné užitečných rad a návodů

Celostátní projekt „Pomáháme pečovat“

15.11.2013 16:10

    Diakonie Českobratrské církve evangelické vydává v těchto dnech tři příručky z edice „Rady pro pečující“ v rámci projektu PEČUJ DOMA. Projekt je svého druhu v českém prostředí ojedinělý, probíhá celostátně a dlouhodobě od ledna t. r. (pod oficiálním názvem „Pomáháme pečovat“). Příručky jsou určené domácím pečujícím zapojeným do projektu a jsou k dispozici v tištěné i elektronické verzi.

    Autorkou příručky Rady sociálně-právní je Radka Pešlová a čtenář v ní najde podrobné informace o všech příspěvcích, nárocích a výhodách, právech a povinnostech, které má laický pečovatel. Cenné jsou nejen rady, jak svá práva vymáhat úřední cestou či osobně, ale i poučení, jaké formy pomoci existují. V příručce je i seznam vzorů smluv, žádostí a odvolání. Čtenáři zde najdou i informaci o navrhované vyhlášce, která specifikuje, kdo bude mít nárok na průkaz zdravotně postižených od ledna 2014, a to včetně výčtu diagnóz, které nárok zakládají.

    Další dvě publikace v rozsahu 76 stran sepsala Martina Kalábová. Rady ošetřovatelské srozumitelnou a názornou formou pojednávají o základních ošetřovatelských dovednostech a radí, jak péči v domácím prostředí úspěšně zvládat. Třetí příručka s názvem Rady pro komunikaci pomáhá pečujícím zvládat nejrůznější formy komunikace, kterým se při péči o své blízké nevyhnou.

    V příštím roce vyjde další trojice příruček: Rady lékařské, Rady rehabilitační a Rady pro závěr života. Tím se sjednotí nezbytné návody a informace pro domácí pečující. Současně Diakonie ČCE na webovém portálu www.pecujdoma.cz zveřejňuje novou sérii sedmnácti nácvikových videí pro začínající pečovatele.  (AH)