Cenné artefakty se vracejí do brněnského podzemí

05.05.2014 16:20

    Při archeologickém průzkumu v hlavní kryptě pod kostelem sv. Jakuba v Brně bylo v září 2011 objeveno 24 rakví a značné množství lidských ostatků. Více než třísetleté působení tíhy kosterního zásypu a vlhkost vykonaly své. Raně barokní rakve byly rozpadlé, nálezy zkorodované a tělesné ostatky napadené plísněmi. Přesto se podařilo značnou část artefaktů zachránit.

    „Při dokumentování nalezených fragmentů rakví se zjistilo, že jejich víka jsou nádherně pomalována dekorativními motivy a vyobrazením Krista,“ říká ředitelka Turistického informačního centra města Brna PhDr. Petra Kačírková, Ph.D. „Záchranný archeologický průzkum prováděli od října 2011 až do poloviny roku 2012 odborníci ze společnosti Archaia Brno. Pořídili kompletní dokumentaci, odebrali vzorky pro nejrůznější analýzy, provedli konzervaci a restaurovali nálezy rakví.“

    Ing. Aleš Svoboda, který se dlouhá léta zabývá systematickým průzkumem brněnského podzemí, označil nález za mimořádný a neočekávaný. Dosavadní průzkum vzorků DNA zatím nedokázal určit, komu ostatky patřily. Zřejmě to byli významní měšťané, církevní hodnostáři a příznivci kostela. Podařilo se zrestaurovat jednu celou malovanou rakev včetně kovových úchytů, víko dětské rakve a dvě víka rakví dospělých. Mezi nálezy je i jedna cedulka – bohužel téměř zničená, nelze vyluštit, co je na ní napsáno.

    Dvě zrestaurovaná víka barokních rakví se v pondělí 5. května 2014 – po více než dvou letech od jejich nálezu – vrátila do Kostnice pod kostelem sv. Jakuba. Zdejší unikátní prostor obohatila o další výjimečné artefakty, odhalující způsob pohřbívání v minulosti. Vše, co se podařilo zachránit, bude zpřístupněno veřejnosti v prostorách brněnského podzemí. Možnosti Kostnice jsou však omezené. Kompletní rakev a víko dětské rakve proto najdou místo v Mincmistrovkém sklepě na Dominikánském náměstí.  (jbo)

 

Nahoře: Archivní snímky z dokumentování rakví nalezených v hlavní kryptě pod kostelem sv. Jakuba v Brně. – Dole: Slavnostní odhalení zrestaurovaných vík barokních rakví.

Foto: Aleš Svoboda (2) a Václav Žalud (2)