Český gastronomický týden ve Štrasburku

11.08.2017 20:05

    V rámci kulturně-společenského programu, který doprovází Předsednictví České republiky ve Výboru ministrů Rady Evropy, organizuje Stálá mise České republiky při Radě Evropy ve spolupráci s restaurací hotelu Sofitel Štrasburk – Terroir and Co. – projekt nazvaný „Český gastronomický týden“. Cílem projektu je představit francouzské veřejnosti moderní českou gastronomii. „Český gastronomický týden“ bude slavnostně zahájen dne 23. října 2017 v reprezentativních prostorách hotelu Sofitel Štrasburk a potrvá do 28. října 2017.

    Po dobu jednoho týdne bude v restauraci Terroir and Co. ve Štrasburku nabízeno české menu sestavené českým šéfkuchařem, který rovněž zaškolí personál hotelu k jeho přípravě. Projekt založený na spolupráci českého šéfkuchaře, kterým je Petr Erin Kováč, prezident Culinary Club ČR, a šéfkuchaře francouzské restaurace Terroir and Co., má za cíl obohatit nabídku gastronomických specialit restaurace Terroir and Co. a představit českou gastronomii v jiném světle, než jak je cizincům běžně známa. Menu by mělo přesahovat typickou českou nabídku v pojetí „knedlo, zelo, vepřo“. Petr Erin Kováč, který byl vybrán k realizaci projektu zejména díky svým četným zkušenostem v obdobných projektech, vycházel při sestavování menu z tradičních českých receptů s důrazem na moderní zpracování jídel, originalitu a kvalitu.

    Během slavnostního zahájení bude za přítomnosti novinářů a významných hostů představen společný projekt a oba šéfkuchaři, kteří se na jeho realizaci podíleli. Během večera bude podáváno hostům české pivo a české víno, po slavnostním přípitku budou hosté vyzváni Stálým reprezentantem České republiky při Radě Evropy, panem Emilem Rufferem, ke společné večeři a degustaci českého menu s doprovodným komentářem Petra Erina Kováče a jeho týmu.

Mgr. LUCIE NEŠPOROVÁ
kulturní atašé
Stálá mise České republiky při Radě Evropy