Čím žije ruská menšina na Moravě?

19.01.2014 17:15

    Sborník referátů a sdělení z 3. mezinárodní vědecko-literární konference Rusové, Rusko a Morava pokřtili v sobotu 18. ledna 2014 účastníci setkání slavistů a národnostní menšiny Ruského kulturně osvětového sdružení na Moravě.

    Přes stíny minulosti mapovala konference otevřeně se slovanskou vzájemností nové výsledky bádání k další vzájemně prospěšné součinnosti. Sborník dokumentů vydalo brněnské Nakladatelství Jan Kux, Tento nakladatel a nositel Ceny Jihomoravského kraje vedl expedici po stopách čs. legionářů na Dálný východ až do Vladivostoku, kde na Čs. vojenském hřbitově vztyčil vlajky ČR a Jihomoravského kraje.

    Další vývoj ve svém v pátrání po jménech a hrobech padlých sovětských vojáků publikovala ve sborníku Soňa Holečková. Za tuto činnost přijal Holečkovou v Kremlu prezident Vladimir Putin a ocenil ji ojedinělým řádem pro cizince. Zazněla též zpráva o stavu iniciativy občanského sdružení Ochrana památníků osvoboditelů z roku 1945 k dostavbě rozhledny Památníku Bratislavsko-brněnské operace Rudé armády. Mezinárodní ohlas a diskusi také v Rusku vzbudil příspěvek Josefa Šmajse Deklarace závislosti.

    Medaili zakladatele slavistiky Josefa Dobrovského převzal na sobotním setkání spoluorganizátor projektu Rusové a Morava, vedoucí Ústavu slavistiky FF MU a předseda České asociace slavistů Ivo Pospíšil. Mnoho referátů se týkalo podpory slovanských národnostních menšin, ruské literatury, divadla, architektury a vůbec kultury na Moravě. Také hospodářské a ekonomické spolupráce ČR a RF.

    Setkání provázela vystoupení mistrů hry na kytaru se skladbami a písněmi ruských autorů. Akce ruské menšiny a jejích příznivců budou pokračovat Ruským jarem.  (vž)

 

Titulní strana sborníku z 3. mezinárodní vědecko-literární konference Rusové, Rusko a Morava s vyobrazením Cyrila a Metoděje. – Vpravo: Oceněný předseda České asociace slavistů prof. Ivo Pospíšil.

Pedagog brněnské JAMU doc. Vladislav Bláha představuje díla ruských autorů.

Foto: Václav Žalud