Co se špatným plánováním vedení Brna?

28.06.2013 14:35

    Podle Územního plánu města Brna z r. 1994 se v období let 1995 až 2011 zvětší počet obyvatel města o 30 000 na 420 000 lidí. Na tento předpoklad se vázal územní plán a potřeby výstavby na nových parcelách i na revitalizovaném zpustlém území po zrušených podnicích.

    Praxe však prokázala, že tento předpoklad byl chybný. Už proto, že počet obyvatel Brna od r. 1995 nevrostl, naopak ve městě žije o 10 000 obyvatel méně a tento trend pokračuje. Je to i důsledek zrušení institutu hlavního architekta města Brna a politických tahanic o moc a peníze na radnici.

    "V komisích Rady města Brna si všímáme, že ve městě máme stále méně trvale bydlících obyvatel. Na jejichž počet se váže výše vybraných komunálních a jiných poplatků. Přitom Brno se stává magnetem pro mladé nejen z kraje, kteří v něm pobývají a chtěli by v něm bydlet. Jen v brněnských vysokých školách je o pracovních dnech 85 000 studentů, většinou tzv. přespolních, a 25 000 do školy dojíždějících středoškoláků. Ti nejsou spolu s desetitisíci denních návštěvníků Brna nikde uváděni, i když užívají městskou infrastrukturu stejně jako rezidenti města. Z toho plyne problém, který je nezbytné řešit," informoval na tiskové konferenci městský zastupitel Daniel Borecký.

    Tito návštěvníci Brna přivážejí s sebou auta, která už není kam odkládat. Mnoho let proklamovanou síť záchytných parkovišť na příjezdových trasách do města nebo soustavu podzemních i nadzemních parkovacích domů zorganizovaly brněnské radnice jen poskrovnu. Např. v hustě zabydleném šestnáctitisícovém panelovém sídlišti z osmdesátých let Vinohrady sestavěly ulice a parkoviště s výhledem, že jednou bude mít auto každá druhá rodina. Dnes má rodina v průměru skoro dvě auta a plánovači na brněnských radnicích si nevědí s řešením dopravní situace rady!  (vž)