Čtrnáct brněnských národnostních menšin žije Babylonfestem

13.09.2017 09:40

    Ve 24 zájmových spolcích udržují kulturní tradice a povědomí své staré vlasti pro sebe i pro našince členové 14 národnostních menšin a etnik žijících v Brně. Nejen Moravanům je představují tento týden ve svorném přátelství na 10. ročníku festivalu Babylonfest. Vyvrcholí v sobotu odpoledne průvodem ulicemi multikulturního Brna, folklorními pořady, ochutnávkou tradičních pokrmů své národnosti na Moravském náměstí a třeba i výukou ovládání polských tanců.

    Na stráních pod hradem Špilberkem a v nejstarším středoevropském parku v brněnských Lužánkách vysazují při Babylonfestu každoročně dvě národnosti své symbolické národní stromy. Letos to byli moravští Chorvati, kteří žijí na Moravě už 450 let hlavně okolo Jevišovky a Charvárské Nové Vsi, sázeli slovanskou lípu, zatímco členové Společenství přátel jižních Slovanů vysadili léčivý kaštan koňský (jírovec maďal), který daroval v 16. století istanbulský sultán Evropanům a který už hojně roste hlavně na Balkáně. I zde zdomácněl. Vloni sázeli v lužáneckém parku jako svůj symbol brněnští Vietnamci, a to okrasnou travinu Ozdobnici čínskou. Travinu proto, že jejich národní stromy by se ve zdejším mírném klimatickém pásmu neujaly. Romové vysadili "strom tolerance", který bývá vždy na Mezinárodní den Romů stužkován.

    Ve středu pokračuje Babylonfest na Žerotínově náměstí v Sále B. Bakaly dopoledním promítáním dětských filmů. V podvečer se tam uskuteční Literární dílna k pohádkám a pověstem různých národností.

    V mnohanárodnostním Brně mají národnostní menšiny své místo. V Babylonfestu oslavují deset let své sounáležitosti a vzájemné přátelství. Je to v kontrastu s netolerantností a xenofobií mezi národy ve světě. I spolky národností, které mají ve své staré vlasti mezi sebou vlivem protichůdných zájmů politiků a jejich mocných sponzorů konflikty, v brněnských podmínkách žijí naopak ve shodě. Např. dva tisíce Moravských Chorvatů jsou občané ČR, kteří chtějí jen dál udržovat svoji kulturu, národnostní povědomí a mít výukové kurzy chorvatštiny. Zatím marně ale žádali na brněnském magistrátě navázání partnerství mezi jihomoravskou metropolí a některým chorvatským městem. Poznamenali, že v okolí Daruvaru žije asi 9 000 Čechů, kteří tam mají své české školy a spolky.  (vž)

 

Vlevo: Pestrá paleta syrských salátů většině kulinářských průzkumníků chutnala. – Vpravo: Na kaštan koňský zasazený jižními Slovany připojili stuhy se svými vlaječkami zástupci ostatních národností.

Foto: Václav Žalud