Cyrilometodějské mladé hody 2018 v Brně-Kníničkách

05.07.2018 20:10

    Letošním cyrilometodějským mladým hodům v Brně-Kníničkách po oba dny přálo počasí. Na středeční předhodové zábavě přispěla k pohodě cimbálová muzika Slovácko mladší z Mikulčic. Ve čtvrtek před kapli svatých Cyrila a Metoděje dorazil na hodovou mši i průvod z farnosti u svatých Janů ze sousední městské části Bystrce. Po mši se ujal slova starosta Martin Žák a předal hodové právo chase v čele s prvním stárkem Vojtou Janským a první stárkou Hanou Zezulovou.

    Mezi výročními obyčeji a slavnostmi si hody zachovaly výjimečné postavení jako integrující prvek, spojující všechny generace jak na vesnicích, tak i ve městech včetně Brna. Přispívají k upevňování vztahů mezi rodáky, starousedlíky a novými sousedy. Životnost tradice pramení z veřejného zájmu o tuto lidovou slavnost, která se stala záležitostí reprezentativní – s hudbou, zpěvem, poutavou podívanou na krásné kroje i bohatým pohoštěním při průvodu.

    Před kaplí vyhrávala dechová hudba Ištvánci ze Šardic a tančilo moravskou besedu letos osm krojovaných párů kníničské chasy a ani letos nechyběla roztomilá kníničská drobotina – malá chasa. Osm krojovaných dětí na vystoupení připravovaly letos opět Miroslava Keprtová s dcerou Martinou Suchánkovou, které se o nastupující generace obětavě a úspěšně staraly už dříve. V uplynulých čtyřech letech je zastupovaly a vedly malou chasu Markéta Audy a Bc. Jana Hlaváčková. Se zájmem sledovaný průvod chasy ulicemi Kníniček vyvrcholil zatančením československé besedy. Tečkou za letošním programem byla večerní hodová zábava, na které k tanci i k poslechu hrála dechovka Ištvánci, děti zatančily moravskou besedu a chasa besedu moravskou i československou.

BOHUMIL HLAVÁČEK

 

Foto: Martin Žák