Den Země v Otevřené zahradě

20.04.2013 17:55

    V sobotu 20. dubna 2013 jsme oslavili Den Země. Při všech možných příležitostech jsme si připomínali, že naše planeta – ačkoliv je hodně veliká – nevydrží vše, čím ji dnes a denně zatěžujeme. Měli bychom se k ní chovat mnohem ohleduplněji a zodpovědněji. V rámci oslav Dne Země bylo v Údolní ulici v Brně zpřístupněno zbrusu nové vzdělávací centrum, tzv. Otevřená zahrada. Návštěvníci si s nevšedním zájmem prohlédli interiér unikátního pasivního domu se zelenou střechou a společně s dětmi se pobavili a v mnoha směrech i poučili na několika interaktivních stanovištích.

    Otevřená zahrada patří k úspěšným projektům Nadace Partnerství, která lidem pomáhá už 22 let pečovat o životní prostředí. Poskytuje k tomu nadační příspěvky, odborné služby, ale i nemalé zkušenosti získané v zahraničí. Jejím prostřednictvím je veřejnost zapojována do ochrany přírody, šetrné formy turistiky a dopravy, výsadeb stromů či vytváření kvalitních veřejných prostranství.

    Program v Otevřené zahradě je určen nejen dětem a jejich rodičům, ale prakticky všem, kteří se zajímají se o zelené stavění. Nový dům v Údolní ulici je jednou z prvních pasivních administrativních staveb v naší republice. Každého na první pohled zaujme zelená střecha vrůstající do špilberského svahu. Budova, v níž sídlí Nadace Partnerství a další neziskové organizace, slouží jako poradenské, konferenční a vzdělávací centrum i živá učebnice pro žáky a studenty všech typů škol.

    Abychom mohli označit jakoukoliv budovu za „pasivní energetický standard“, musí být splněna spousta požadavků a principů šetrného přístupu k životnímu prostředí. Jde o vytápění, větrání, konstrukci oken, dveří a žaluzií, izolaci stěn či použitý stavební materiál. Původní návrh předpokládal, že konstrukce bude dřevěná, byla však obava, že velké prosklené plochy budou v létě činit problémy – budova by se mohla přehřívat. Proto stavbaři nakonec zvolili železobetonovou konstrukci. K ohřevu teplé užitkové vody slouží solární kolektory, k vytápění je využita geotermální energie z osmi hlubinných vrtů. Dešťová voda ze střech se shromažďuje v jímkách a následně slouží ke splachování toalet a zalévání zahrady. Perfektně je vyřešeno rovněž větrání, všechna pracoviště osvětluje přirozené denní světlo.

    Na Den Země připravila Nadace Partnerství ve spolupráci s brněnskou Lipkou poutavý program na čtyřech stanovištích v hravé zahradě. Jejich názvy jsou zcela výmluvné – Země živitelka, Vodní tok, Nejcennější tekutina, Síla větru. Děti zde získaly odpovědi na spoustu zapeklitých otázek. Jen namátkou: Co je to půda a jak vzniká? Proč jsou nás povodně? Kde všude najdeme vodu? Proč vítr na horách fouká více? Jaký je rozdíl mezi počasím a podnebím? Co je to teplo? Nechyběly zábavné hry pro děti, ochutnávky biopotravin, ukázky tradičních řemesel, divadlo pro děti či koncerty. Ve stánku Městské policie Brno děti poznávaly dopravní značky, luštily kvizy a doplňovačky.

    Počasí ráno neslibovalo nic dobrého. Nakonec se však přece jen umoudřilo a těm, kteří přišli do Otevřené zahrady, umožnilo strávit několik hodin s příjemnými lidmi v příjemném prostředí. Přijďte se také někdy podívat…

JAROSLAV BOBEK

Foto: autor