Deníky Ondřeje Sekory

13.06.2016 19:05

    Nakladatelství Plus, člen skupiny Albatros Media, a. s., si přálo představit tuto knihu právě v Brně, v Sekorově rodišti. V Moravském zemském muzeu je uložena pozůstalost brněnského rodáka, malíře, novináře a spisovatele Ondřeje Sekory (1899–1967). Obsahuje cenný materiál, který se týká jak tvorby, tak životních osudů této osobnosti. Obsáhlá obrazová příloha čerpá hlavně z pozůstalosti Ondřeje Sekory, kterou rodina svěřila do správy Oddělení dějin literatury MZM.

    Jde o první vydání deníků Ondřeje Sekory z táborů Klein Stein a Osterode. Autor se zde představuje jako pozorný účastník a vtipný vypravěč každodenních situací. Jeho komentáře bez pocitů bezvýchodnosti nebo paniky vzbuzují u čtenářů úctu. Na své zápisky se dokáže soustředit v nesmírně obtížných podmínkách – v kruté zimě, o hladu a při těžké fyzické práci, při permanentních zdravotních problémech a za neustálého stresu z náletů. V této situaci popisuje denní režim, charaktery spoluvězňů a dokonce si všímá i proměn přírody.

    Autor dětských knih, ilustrátor a novinář vydává po více než 70 letech svědectví o jedné z tváří nacistické politiky, jakožto vězeň pracovního tábora pro tzv. židovské míšence a nežidovské partnery ze smíšených manželství. Sekorův žurnalistický talent zachytil detaily zápasu o lidskou důstojnost. Konkrétní lidský osud nám dává možnost lépe pochopit dějinnou situaci. Na každém z nás záleží, aby se některé její kapitoly neopakovaly.

Text a foto: Petr Michl