Technické muzeum v Brně se obléklo do druhohorního hávu

Dinosauři na řetězu – Mechatronika a iluze

15.11.2016 14:20

    V období druhohor žili na Zemi dinosauři (z řeckého deinos + sauros = „strašlivý ještěr“ nebo též „hrozný, děsivý plaz“). Uvádí se, že zde byli více než 134 milionů let, ale kdoví – do toho se odborníkům nebudu plést. Zub a kosti dinosaura popsal v roce 1822 jako první na světě anglický paleontolog Gideon Algernon Mantell (1790–1852). Název dinosaurus pak použil o dvacet let později jeho profesní kolega Richard Owen (1804–1892). Díky vědeckofantastickým filmům a nejrůznějším pohádkám vědí o někdejší existenci těchto býložravých živočichů i děti školou povinné. A vědí toho hodně…

    Podrobně se o druhohorních monstrech hovořilo i na tiskové konferenci před právě zahájenou výstavou v Technickém muzeu v Brně. Dinosauři na řetězu – Mechatronika a iluze, tak zní její celý název. Jednatel společnosti WEST MEDIA Mgr. Jiří Machálek vysvětluje, proč se do názvu dostalo slovo řetěz. „Můžeme ho vnímat dvěma způsoby. Je funkcí pohybového mechanického aparátu kostry robotického modelu, ale také poutem, které drží oživlé monstrum v bezpečné vzdálenosti. Řetěz je tedy spojujícím článkem.“

    Plzeňská společnost WEST MEDIA je producentem i provozovatelem sítě unikátních zábavních a vzdělávacích parků u nás a na Slovensku. Veškeré modely si vyrábí vlastními silami, jsou to dokonalé originály vytvořené ve spolupráci s paleontology a dalšími odborníky.

    Brněnská výstava je první svého druhu u nás. Pomocnou ruku při její přípravě muzeu nabídl Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jeho odborníci, zejména prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc., výstavu obohatili o některé exponáty a pomohli s přípravou doprovodných textů. Pomoc přišla i od doc. Ing. Roberta Grepla, Ph.D., z Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

    Mnozí návštěvníci si před stupem do výstavních prostor určitě položí otázku: Co je to mechatronika, čím se zabývá? Zjednodušeně řečeno – jde o kombinaci mechaniky, elektroniky a softwarového inženýrství, tedy výpočetní techniky. Šikovné ruce dovedou s využitím znalostí těchto tří oborů doslova vykouzlit roboty a automaty, které působí jako živé. Stačí ztlumit světlo a začnete se bát…

    Připadáte si tady skoro jako v Jurském parku. Odevšad, kam se podíváte, na vás koukají dinosauři nejrůznějších tvarů, velikostí a názvů. Vzdychají, syčí, žvýkají, pohybují hlavou a ocasem. Naprosto dokonalá iluze! Skoro uvěříte, že model je živý! Tři mechanické kostry jsou zcela záměrně obnaženy, aby si návštěvníci dokázali lépe představit, jak fungují jednotlivá pohybová ústrojí. Pomocí ovládacího panelu si sami vyzkoušíte, jak a proč lze robota rozpohybovat. Vše je důmyslné, perfektní, doslova „vymakané“… Pomocí nejmodernější techniky ožívá dávná historie. Úžasné spojení! Statické i pohyblivé modely jsou citlivě zasazeny do dekorací druhohorní přírody.

Pozvání na vernisáž přijal i Josef Lukáš, představitel Petra z dobrodružného filmu režiséra Karla Zemana Cesta do pravěku z roku 1955.

    Výstava Dinosauři na řetězu – Mechatronika a iluze prezentuje více než šedesát modelů dinosaurů z období druhohor. Exponáty jsou umístěny ve třech podlažích Technického muzea Brno. Kvůli výstavě byl dočasně přeinstalován největší a nejvyšší prostor muzejních expozic. Nechybějí originály a kopie zkamenělin z období druhohor z České republiky i ze světa. A pak je tu ještě jedna zajímavost – unikátní živoucí fosilie, která přežila do dnešních dnů.

Botanický objev století

    Těsně před vernisáží výstavy do muzea dorazila dlouho očekávaná rostlina, která pokrývala naši Zemi před 150 miliony let – wolemie vznešená (Wollemia nobilis), jediný zástupce čeledi blahočetovité. Její kůra má typickou barvu a povrch bublinkové čokolády. Současnou populaci tvoří jen několik desítek stromů. Jsou utajené a přísně chráněné zákazem vstupu do dané lokality.

    Rostlina je zapsána v Červeném seznamu ohrožených druhů. Před 22 lety ji objevil strážce australského národního parku Wollemi David Noble uprostřed hustě zalesněného porostu pohoří Blue Mountains. Přesněji byla určena až s pomocí zkamenělin, které datují její původ do období před 200 miliony lety. Ve volné přírodě roste méně než 100 wolemií. Strom lze naštěstí relativně snadno rozmnožit řízkováním. Díky tomu rostlinu najdeme ve všech větších botanických zahradách v České republice.

    Součástí výstavy bude i zajímavý doprovodný program. Na 17. a 18. prosince je připraven DinoVíkend se zábavnými úkoly a soutěžemi pro děti i dospělé, s jedinečnou možností prohlédnout si originální dinosauří zub starý 160 milionů let a pobavit se s mechatronickými modely. A ještě něco – zatímco v přízemí muzea budete popíjet kávu, vaše děti mohou bádat v pískovišti a odkrývat zbytky dinosauří kostry. Nebo sledovat zajímavé animované filmy v 2D a 3D kinu. Výstava potrvá do 15. března 2017.

JAROSLAV BOBEK

 

Foto: Petr Michl