Dne 26. dubna 1945 zažili Brňané po letech pocit svobody

28.04.2014 15:35

    U pomníku Rudé armády v brněnské Božetěchově ulici, ze kterého opakovaně veřejně vybrušoval bývalý místostarosta Brna-Králova Pole za ODS René Pelán jím nenáviděný srp a kladivo, vzpomněli Brňané 69. výročí osvobození severu města v dubnu 1945 od německých fašistů a nacistů.

    Pomník postavili místní občané z lidové peněžní sbírky na podnět generála justice Bohuslava Ečera a předsedy Čs. delegace u norimberského tribunálu s nacistickými zločinci. A to na místě společného hrobu 326 sovětských vojáků, kteří padli v boji na severu Brna. Pomník odhalili Královopolští 8. června 1946. Předseda Místního výboru KSČM Brna-Králova pole a zastupitel doc. Alois Zlatníček v hlavním proslovu popsal, jak 6. října 1944 vstoupil 1. československý armádní sbor v SSSR generála Ludvíka Svobody na Dukle na území ČSR. Rovněž jak o 205 dnů později zažili pocit svobody 26. dubna 1945 i obyvatelé metropole Moravy. Zlatníček přiblížil naslouchajícím obsah tajné porady nacistických špiček u zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha z 2. října 1941 k plánu třetinu Čechů poněmčit, třetinu vyhnat za Ural a třetinu vyhubit. Stejně tak jednání prezidenta Háchy u Hitlera při obsazování zbytku Českých zemí s ultimatem – buď se Češi přijatelně podřídí Němcům, nebo z Evropy zmizí! Jen málo scházelo k tomu, aby se osud Čechů z Lidic a Ležáků nestal osudem celého národa. Dva týdny před koncem 2. světové války v Evropě bylo zabito 326 sovětských osvoboditelů od fašismu v severní části Brna. Věčně odpočívají ve slovanské zemi v parku v brněnské Božetěchově ulici. V Evropě padlo 8,5 milionu vojáků Rudé armády, z toho 144 000 leží v společných hrobech na území ČSR. Lidská slušnost a občanská vyspělost říká vzdát jim čest a slávu! Generální konzul Ruské federace v Brně Viktor Šaraškin pozdravil účastníky pietního shromáždění k výročí osvobození Brna a vzpomněl na ty, kteří splnili svoji vojenskou povinnost do samého konce – své smrti. Upozornil, že v neklidné Evropě bují znovu podhoubí fašismu, rasismu a extremismu. To s hrozbou, že se místní konflikty mohou rozrůst ve světový požár. Ruští občané žijící na Moravě i obyvatelé nejen Brna si připomenou svátek Dne vítězství v pátek 9. května v 10 hodin na Čestném pohřebišti téměř 3 600 vojáků Sovětské armády na Ústředním hřbitově v Brně.  (vž)

 

Vlevo: Společný hrob 326 sovětských vojáků v Brně-Králově Poli. – Vpravo: Generální konzul Ruské federace v Brně Viktor Šaraškin upravuje položenou kytici.

Foto: Václav Žalud