Mladí designéři z VUT vystavují v Technickém muzeu v Brně

Dobré nápady – profesionalita, vtip a nadšení

30.06.2015 10:15

    Mezinárodní rada společnosti průmyslového designu (ICSID) vyhlásila 29. červen za Světový den průmyslového designu (World Industrial Design Day). Je takřka symbolické, že ve stejném termínu byla v Technickém muzeu v Brně zpřístupněna výstava mladých designérů – studentů oboru Průmyslový design z Vysokého učení technického v Brně. Není to poprvé, kdy zde můžeme vidět a posuzovat diplomové práce čerstvých absolventů školy. Tato přehlídka je už dvanáctá v pořadí.

    Letošní ročník výstavy dostal název VYVRCHOLENÍ. S nápadem na toto pojmenování přišli sami studenti. Zdůrazňují, že název vystihuje a do jisté míry i hodnotí jejich dlouhodobé a mnohdy komplikované práce. Zahrnuje v sobě mladost, nadšení a vtip, který studenti vnášejí do svých nápadů.

    Dvaadvacet mladých designérů z VUT představuje v Technickém muzeu v Brně své návrhy průmyslových strojů a moderní techniky. Design doprovází člověka všemi jeho činnostmi od narození po celý život. Nelze se proto divit, že mezi vystavenými modely nechybějí novorozenecký inkubátor, dětský kočárek, tramvaj, obytné plavidlo, golfový vozík, městský elektromobil či záchranářské vozidlo. To bylo jen pár příkladů. V muzeu budou až do konce září, možná i déle, vystaveny jednak sumarizační postery zobrazující vizualizace a hlavní pohledy (designérské, ergonomické a technické) všech navržených výrobků, a jednak modely v odpovídajícím měřítku, tedy funkční vzorky designu jednotlivých produktů. Mladí designéři jsou teprve na počátku své profesní dráhy, přesto se už mohou pochlubit vpravdě profesionálními výtvory. Sami se přijďte podívat, většina vystavených modelů vás určitě zaujme.

    Výuka na Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně je vedle uměleckého přístupu k tvorbě designu charakteristická i svým důrazem na technický a vědecký přístup. To se výrazně projevuje v tematice ateliérových semestrálních i závěrečných prací, mezi nimiž lze objevit mnohá zadání úzce svázaná s průmyslovou výrobou. Studenti se zabývají všemi funkcemi výrobku – technickou, ergonomickou, estetickou, ekonomickou, psychologickou i společenskou. Vytvářejí návrhy v nejrůznějších oblastech designu průmyslových výrobků a zařízení.

    Odbor průmyslového designu na VUT v Brně se těší dobrému jménu, sklízí úspěchy doma i v zahraničí. V minulém období studenti získali téměř sto významných ocenění v různých designérských soutěžích. Před čtyřmi lety byla brněnská škola designu na Ústavu konstruování FSI VUT zařazena mezi stovku škol, které byly představeny na výstavě u příležitosti světového kongresu IDA (International Design Aliance).

    Zdá se, že v Brně vyrůstá nová generace odborně zdatných designérů, o jejichž práci v budoucnu ještě hodně uslyšíme. Co jim popřát? Aby našli správné uplatnění, aby vše, co se ve škole naučili, dokázali uvést do života. Hlavně nesmějí zapomínat na to, co zaznělo na pondělní vernisáži jejich výstavy: Design je především to, jak věci fungují, ne jak vypadají…  (jbo)

 


Foto z vernisáže: Jaroslav Bobek