Dům Jiřího Gruši

25.02.2016 18:55

    Moravské zemské muzeum pojmenovalo svoji budovu v Hudcově ulici v brněnských Medlánkách po Jiřím Grušovi. Jeho význam je skutečně výjimečný jak rozsahem, tak významem díla. Jiří Gruša, absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (obor filozofie – historie), působil jako redaktor v několika časopisech – například Tvář, nebo Výběr. Po vyjití několika článků, které vyvolaly silnou reakci ze strany režimu, odchází z redakce. Po roce 1968 vycházely jeho práce v samizdatu nebo v exilových nakladatelstvích. Psal a překládal různé texty pod pseudonymem. Začátkem roku 1980 získal literární stipendium a odcestoval do USA. Návrat do Československa mu však nebyl umožněn odebráním státního občanství. Usadil se proto v Německé spolkové republice, kde žil až do roku 1990, kdy se vrátil do vlasti a vstoupil do diplomatických služeb. Stal se velvyslancem v Německu, kde své povinnosti plnil do poloviny roku 1997. Poté byl pět měsíců ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. Roku 1998 se stává velvyslancem v Rakousku, kde strávil šest let. Po roce 2004 byl zvolen ředitelem Diplomatické akademie ve Vídni. Souběžně s touto funkcí získává také předsednictví v Mezinárodním PEN klubu. Obě tyto funkce vykonával až do roku 2009, kdy se vrátil k literární tvorbě. Zemřel 28. října roku 2011 ve věku 72 let.

Text a foto: Petr Michl

 


Vlevo: Odhalení pamětní desky. – Vpravo: Pamětní deska u vchodu do budovy Moravského zemského muzea v Hudcově ulici.


Vlevo: Pracovna a archiv Jiřího Gruši. – Vpravo: Manželka J. Gruši paní Sabine Grusa přebírá kytici od ředitele MZM.


Foto z návštěvy brněnských novinářů u Jiřího Gruši ve Vídni.