Encyklopedie českých právních dějin

Vyšla již polovina svazků tohoto unikátního a monumentálního díla. Vzniká v Brně

01.12.2017 14:15

    Právníci a vůbec lidé zajímající se o právo a jeho dějiny v nejrůznějších souvislostech dostávají do rukou Encyklopedii českých právních dějin. Je to unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of Law založené v roce 2009 v Brně.

    Na encyklopedii pracují stovky odborníků z předních právněhistorických pracovišť v Česku i na Slovensku, z řady historických pracovišť, vědeckých ústavů, archivů, muzeí i odborníků z praxe. Podílejí se kolegové rovněž z Rakouska, Maďarska, Polska, Německa a z dalších evropských států. Vícesvazková encyklopedie soustřeďuje všechny důležité poznatky z historie státu a práva na území České republiky. Projekt encyklopedie začali organizátoři chystat v roce 2013, vycházet začala v roce 2015. Vydáno dosud bylo deset svazků, každý o rozsahu 800 až 950 stran, celkem je naplánováno dvacet svazků. Poslední by měl vyjít do dvou let. Jen pro ilustraci: Svazek VIII. shrnuje procesy do roku 1949, následující je věnovaný procesům od roku 1950. Podrobně rozebrán je například tzv. číhošťský zázrak z přelomu let 1949 a 1950.

    Dílo vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., v koedici s KEY Publishing s.r.o. Je strukturováno do několika částí. Úvodní studie přibližují vznik a podstatu práva, vztah státu a práva, periodizaci vývoje státu a práva na území dnešní České republiky a vývoj právní vědy. Stěžejní část encyklopedie zaujímá komplex obsahující věcná hesla a samostatnou část vytváří několikasetčlenný soubor životopisů předních českých a československých právníků. Nechybí přílohy a podrobný přehled právních dějin v datech. Jednotlivá hesla jsou doplněna podrobnou bibliografií a odkazy, provázanými s ostatními hesly.

    Myšlenka vydat dílo přibližující právní dějiny naší země napadla už koncem 19. století profesora pražských práv Karla Kadlece. „Chceme v encyklopedii postihnout všechny oblasti právních dějin od nejstarších dob – od vzniku prvních státních útvarů jako Velká Morava a český přemyslovský stát a prvních právních řádů na našem území, až do současnosti. Jde nám také o začlenění české či spíše československé právní historie do evropských, ale i politických, ekonomických, náboženských a dalších souvislostí,“ uvedl jeden z hlavních redaktorů encyklopedie Jaromír Tauchen.

    V pondělí 27. listopadu proběhl na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně slavnostní křest nejnovějšího, desátého svazku celé encyklopedie. Přítomni byli předseda Ústavního soudu ČR JUDr. Pavel Rychetský, děkanka Právnické fakulty MU doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., a další přední právníci i někteří politikové.

    Hlavní slovo měl hlavní editor doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. Hovořil o začátcích projektu i o komplikacích s původně zamýšleným vydavatelstvím. Podle Schelleho se na tomto mimořádném a monumentálním díle podílí na 750 autorů, jen z brněnské právnické fakulty jich je 51. První slavnostní křest proběhl v úterý 24. října v Poslanecké sněmovně. Encyklopedie vzniká zatím bez větší pozornosti médií.

(tr) s použitím článku Emy Wiesnerové v časopise Muni, měsíčníku Masarykovy univerzity z 5. června 2016