Entomologické oddělení MZM

13.12.2017 19:10

    Součástí roku oslav 200. výročí založení Moravského zemského muzea byla také série výstav různých oddělení a jejich sbírkových předmětů a vědeckých úspěchů. Tuto prezentaci uzavírá Entomologické oddělení Přírodovědného muzea MZM.

    Kolekce hmyzu byla již součástí nově zřízeného Františkova muzea od samého počátku. Nejstaršími dochovanými sbírkami jsou palearktičtí brouci hraběte von Künburga a motýli Franze Josefa Kupida, kteří byli pravděpodobně sbíráni již koncem 18. století. Časem přibyly významné sbírky brouků R. Formánka, motýlů A. Polanského, dvoukřídlých K. Czižka a dalších. V roce 1925 navrhl tehdejší kustod zoologických a paleontologických sbírek Karel Absolon vytvořit zvláštní oddělení entomologické. V roce 1927 získává Entomologické oddělení mimořádnou sbírku Leopolda Melichara, jejíž celosvětový význam díky velkému množství typového materiálu, přetrvává dodnes.

    V počátcích vedl Entomologické oddělení přítel K. Absolona, Jaroslav V. Stejskal. Díky jeho úzkému vztahu s brněnskou pobočkou České společnosti entomologické se podařilo získat pro muzeum řadu cenných sbírek. Před 2. světovou válkou měly sbírky oddělení přes 250 000 exemplářů, které byly vzorně spravovány. Během německé okupace došlo ke germanizaci muzea a přednostou oddělení se v roce 1939 stal výborný německý dipterolog Karl Landrock, jehož sbírka je v Moravském zemském muzeu dodnes. Po válce došlo ke zpochybnění samotné existence Entomologického oddělení. Naštěstí díky intervenci předních českých zoologů, hlavně Jaroslava Kratochvíla, se situace po roce 1947 uklidnila a statut oddělení byl uznán.

    Díky šesti českým přírodovědcům se v šedesátých letech 20. století do sbírek oddělení dostalo kolem 130 000 exemplářů afghánského hmyzu. Kromě toho se tehdejší pracovníci oddělení věnovali intenzivnímu průzkumu entomofauny Moravy a Slovenska a vytvořili cennou sbírku zejména hospodářsky významné skupiny Hemiptera. V současné době se sbírky Entomologického oddělení rozšiřují o 20 až 40 tisíc sbírkových exemplářů ročně. Výstavu doplní dvě výpravné publikace z konce 19. století, atlas housenek, evropských motýlů prof. Ernsta Hofmanna, obsahující 1 900 barevných kreseb a atlas exotických brouků Alexandera Heyneho.

    Výstava v Dietrichsteinském paláci (sál Karla Valocha), Zelný trh 8, Brno potrvá do 7. 1. 2018.

Text a foto: Petr Michl