Etnografický ústav MZM

06.04.2017 18:35

    Toto oddělení Moravského zemského muzea je pracovištěm, jehož motem je snaha odkaz minulosti ochránit a zachovat budoucím generacím. Je kladen velký důraz na zpětnou vazbu člověka a jeho prostředí, také na jeho kořeny a moravskou tradiční kulturu, jejíž některé projevy jsou na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO (Jízda králů nebo mužský tanec verbuňk).

    Pracoviště zaměřené na sběr hmotných dokladů života lidových vrstev na území Moravy vzniklo souběžně se založením Františkova muzea v roce 1818, s důrazem na shromažďování věcí potřebných pro zemědělskou výrobu. Od roku 1897 bylo vedeno pod názvem Lidovědné oddělení. V centru zájmu byly především zemědělské stroje a nástroje (mezi mnohými jmenujme pluh, kterým v Tavíkovicích na Moravě vyoral brázdu císař Josef II.). V následujícím období se sběry zaměřily na lidový textil a doklady tradičního výtvarného umění, především na keramiku. Významný kvalitativní nárůst sbírky představovaly dary od soukromých sběratelů.

    Pro umístění depozitářů, pracovny a restaurátorské dílny i pro stálou expozici byl získán městský barokní palác, bývalý Palác šlechtičen, v centru Brna. V rámci oboru je Etnografický ústav druhým největším pracovištěm v České republice, které se systematicky věnuje studiu lidové kultury na Moravě, v evropském kontextu s důrazem na materiální kulturu. Ve fondu Etnografického ústavu MZM je uloženo více než 120 000 předmětů a součástí je také odborná knihovna čítající 20 000 svazků a archiv. Nejpočetnější je fond textilu, v němž jsou zastoupeny krojové komplety i součásti všech národopisných oblastí Moravy.

    Sbírka keramiky patří k nejrozsáhlejším a nejstarším v České republice a obsahuje fajánsovou produkci, hrnčinu i tovární výrobky porcelánu určeného pro široké vrstvy obyvatelstva. Významná je také kolekce maleb na skle a sbírka hudebních nástrojů s unikátními kusy houslí. Působivé jsou ukázky vybavení lidového interiéru s důrazem na malovaný nábytek, jehož část je vystavena formou studijního depozitáře na zámku v Jevišovicích u Znojma. Mimořádnou dokumentární hodnotou se vyznačují rovněž fotoarchiv ústavu, kolekce grafiky a archiv filmových záznamů.

    Výstavní prostor je v Dietrichsteinském paláci, sál Karla Valocha, Zelný trh 8, Brno. Termín výstavy od 5. do 30. 4. 2017.

Text a foto: Petr Michl