Prosím, neházejte pozvánku do koše!

Evropské dny kolorektálního karcinomu

01.06.2015 13:25

    Ve dnech 29. až 30. května se Brno již počtvrté stalo hostitelem mezinárodní konference věnované závažnému tématu rakoviny tlustého střeva a konečníku. Akce, dnes již tradiční, byla založena poslancem Evropského parlamentu RNDr. Pavlem Pocem ve spolupráci s ředitelem brněnského institutu biostatiky a analýz Masarykovy univerzity doc. Ladislavem Duškem za podpory Magistrátu města Brna. 4. ročníku se zúčastnila široká paleta zainteresovaných odborníků a představitelů institucí z mnoha evropských zemí. Ústředním tématem byl zdravý životní styl jako prevence nádorových onemocnění a hodnocení nově zavedeného adresného zvaní ke screeningovým programům.

    V naší společnosti ve značné míře přetrvává úzkost, kterou vzbuzuje obávané slovo rakovina, stud, ale i nezájem o preventivní akce. Nejspíš i proto, přes zlepšující se trendy, úsilí odborných zařízení i občanských iniciativ, náleží Česká republika stále k zemím nejvíce zatíženým nádorovými onemocněními.

    Ročně je u nás diagnostikováno více než 77 000 onkologických onemocnění, z toho téměř 28 000 pacientů umírá. Ke konci roku 2013 žilo u nás přes 450 000 občanů s vlastní osobní zkušeností s nějakým typem nádoru. Počty onemocnění rostou přirozeně i s ohledem na stárnutí populace, nesporně však z důvodu pozdní diagnózy v pokročilém stádiu choroby. Kolorektálním karcinomem onemocní každým rokem přes 8 000 osob.

    Uvedená čísla by neměla posílit rozšířené obavy, ale vést k uvědomění, že nádorová onemocnění jsou problémem, který se dotýká vlastně každého a nelze před ním přivírat oči.  Relativně vysoká úmrtnost u kolorektálního karcinomu plyne z pozdního zachycení choroby. Pacient vyhledá odbornou pomoc až při zřetelných potížích, kdy bývá pozdě.

    Zdravý životní styl a životospráva, dostatek pohybu či odmítnutí kuřáckého návyku náleží k ústředním zásadám prevence. Stále ne každý si je také vědom své možnosti bezplatného preventivního vyšetření, nebo tuto možnost ignoruje. Všichni občané ČR nad 50 let mají právo na vyšetření jednoduchým testem skrytého krvácení do stolice. Od 55 let i primární screeningové kolonoskopie. (Toto vyšetření můžeme vnímat jako ne zrovna nejpříjemnější, je však krátké a představuje především účinnou prevenci možného onemocnění.)

    Screening kolorektálního karcinomu, plně hrazený z prostředků veřejného zdravotního pojištění, je u nás v rámci ostatních screeningových programů dosud tím nejméně využívaným. Rakovina tlustého střeva a konečníku náleží přitom celosvětově k nejčastějším nádorovým onemocněním i k nejčastějším příčinám úmrtí z okruhu onkologických chorob!

    V roce 2013 se u nás tohoto screeningu zúčastnilo pouze 26% osob z daného věkového, nejvíce vznikem onemocnění ohroženého okruhu. Od roku 2014 byl za podpory prostředků z Evropské unie zahájen projekt adresného zvaní. (Obdobně jsou zvány ženy k preventivním prohlídkám karcinomu prsu a děložního čípku.)

    Pozitivní zprávou je, že věk přežití pacientů se prodlužuje, naše republika se ve výsledcích onkologické péče přibližuje evropskému průměru a je vysoko nad průměrem zemí východního bloku.

    Zprávou, ne tak pozitivní je přetrvávající nezájem části dospělých o vlastní zdraví. Vysoký počet na adresnou pozvánku nereaguje. R. Onderka, který v době, kdy byl primátorem statutárního města, vznik konference podpořil, vidí příčinu v tom, že pozvánky se „ztrácí“ v záplavě reklamních materiálů zahlcujících poštovní schránky. – „Větší pozornost by měla věnovat média.“ S tím lze jen souhlasit, stejně jako s výzvou odborníků a pořadatelů veřejnosti a adresátům:

    „Neodhazujete, prosím pozvánky do koše!“

JAROSLAV ŠTĚPANÍK

(Více informací na: www.kolorektum.cz)