Galerie Žlutý kopec se ponořila do Barevné tmy

01.07.2016 08:40

    Chodby Švejdova pavilonu Masarykova onkologického ústavu v Brně jsou opět vyzdobeny obrazy. To by nebylo nic divného, v Galerii Žlutý kopec je vždycky něco zajímavého k vidění. Současná výstava se přesto odlišuje od těch předchozích – autorkami výtvarných prací je šest nevidomých či zrakově postižených žen. Kdybyste se předem neinformovali, určitě to nepoznáte…

    Členové brněnského spolku nevidomých si říkají Slepoušci. Ten název si sami vymysleli. Dosud se scházeli v Anenské ulici. Jejich spolupráce s občanským sdružením, které má sídlo v Jihlavě, bohužel končí. S vedením, které zklamalo jejich důvěru, už nemohou spolupracovat. Zatím „nouzově“ využívají prostory v Křenové ulici a hledají místo, kam by se přestěhovali. Už několik let za nimi chodí výtvarníci Martin Hodek a Rudolf Jedlička, učí je kreslit a malovat, pracovat s kůží. Dělají to rádi, těší je, že jejich společné úsilí přináší kýžené výsledky.

    S třemi autorkami vystavených děl jsme se potkali na vernisáži. Jaroslavě Saitlové je 58 let. K tvorbě svých obrazů používá různé techniky, má několik velice zdařilých linorytů. V malbě se stále vzdělává, absolvovala různé kurzy, navštěvuje Univerzitu třetího věku při Masarykově univerzitě v Brně. Je svědomitá a houževnatá, obrázky několikrát předělává, než jsou dokonalé. Dali jsme se do řeči i s Drahomírou Kadlecovou. Je jí 84 let, má vážné zrakové postižení, plete košíky, tká podsedáky, namalovala i několik pěkných obrázků. „Často pochybuje o svých schopnostech,“ říká Martin Hodek, „ale pokud se nám ji povede přesvědčit o opaku, vždycky se jí podaří vytvořit něco pěkného.“ Na vernisáž přišla i Eva Moravcová. Ve svých 54 letech je prakticky nevidomá. Kreslí obrázky křídou, horkým voskem i suchou jehlou. Tvoří šperky, plete košíky a batikuje. „Je hybnou osobností spolku, snaží se podpořit ostatní. Patří jí veliký dík,“ dodává Martin Hodek.

    Podobná slova uznání sklidily v nepřítomnosti i další autorky vystavených obrazů. Zkoušejí různé výtvarné techniky, pořád se snaží dělat něco nového. Paní Irena Kratochvílová (43 let) tvoří jedinečné obrázky za použití Brailova písma, je hudebně nadaná, zpívá i sólo ve sboru. Veronika Knaurková (45 let) má zajímavý výtvarný projev, nádherně kombinuje barvy. Paní Ivetu Ďuricovou (35 let) osobně znám. Tvoří obrázky horkým voskem, skládá origami, batikuje trička, je velice precizní a nápaditá.

    Práce a výtvarná díla nevidomých a zrakově postižených jsou opravdu krásná, zaslouží si náš obdiv. Přijďte se podívat, budete velice překvapeni. Výstava Barevná tma potrvá do 3. srpna 2016.

JAROSLAV BOBEK
Foto: autor

Fotografie z výstavy Barevná tma v Galerii Žlutý kopec. Vlevo: Autorky vystavených obrazů Jaroslava Saitlová, Drahomíra Kadlecová a Eva Moravcová.