Geologicko-paleontologické oddělení MZM

12.01.2017 10:45

    Paleontologické sbírky patří k nejstarším sbírkám Moravského zemského muzea. Stály u zrodu tehdy vznikajícího Františkova muzea v roce 1817. Mezi těmi, kdo položili základní kameny sbírky, zaujímali přední místo příslušníci moravské aristokracie František Hugo Salm, hrabě Josef Auersperg a hrabě Antonín Bedřich Mitrovský. Za základ paleontologické sbírky Františkova muzea však lze pokládat až rozsáhlou kolekci Ferdinanda Katholitzkého, kterou muzeum koupilo v roce 1889. Tato sbírka byla také základem první expozice. Další přírůstky souvisely s geologickými a paleontologickými výzkumy konce 19. a počátku 20. století.

    Paleontologická sbírka Moravského zemského muzea obsahuje více než 250 000 zkamenělin z více než 1 000 českých a moravských lokalit a z více než 850 zahraničních lokalit. Kromě těchto materiálů má také významný fotoarchiv, mapový archiv a především vzácnou kolekci rekonstrukcí akademického malíře Zdeňka Buriana zakoupenou v roce 1975. Z historického hlediska se paleontologická sbírka ještě v době působení kustoda Albina Heinricha skládala jen z ojedinělých zkamenělin. Heinrich také objevil během terénních výzkumů nejstarší holotyp, který oddělení spravuje. Je to exemplář velmi zvláštní ryby příbuzný dnešní klunatce. Rybka byla pojmenována jako Amphisile heinrichi. Dnes tyto ryby žijí v Indickém oceánu a jejich zkameněliny jsou důkazem propojenosti třetihorního moře na Moravě s tímto světovým oceánem. Tento exemplář je "zlatým vejcem", a to z hlediska nejen historického, ale i vědeckého.

    První větší kolekce zkamenělin pochází z roku 1850 od lékaře Josefa Meliona. Můžeme na nich spatřit otisky rostlin a měkkýšů z kulmských břidlic v okolí Bruntálu. Termín výstavy je od 11. 1. do 5. 2. 2017 v Dietrichsteinském paláci, sál Karla Valocha, Zelný trh 8, Brno.

Text a foto: Petr Michl