I letos troje Bartolomějské hody v Brně

18.08.2017 08:40

    Bartolomějské hody se letos uskuteční ve dnech 26. a 27. srpna v Holáskách, Ivanovicích a Žebětíně. Hody si dodnes zachovávají výjimečné postavení mezi výročními obyčeji a slavnostmi. Jsou integrujícím prvkem, spojujícím všechny generace a sbližující rodáky a starousedlíky s novými sousedy.

    Pro ivanovickou starostku Ing. Janu Bohuňovskou jsou hody srdeční záležitostí už od mládí. Se zastupiteli této městské části a pracovníky ivanovické radnice se stará i o podporu hodů od sponzorů. Požehnáním pro tuto městskou část je Mgr. Zuzana Jarolímová (do letošního 7. července Mašková), která už byla jedenáctkrát stárkou – dvakrát v Medlánkách a devětkrát v Ivanovicích, kde byla dokonce i dvakrát hlavní stárkou. Nyní už třetím rokem obětavě vede nácviky nejmladší generace ivanovických krojovaných dětí. Je potěšitelné, že zájem dětí o tancování je stále velký. Jsou vesměs nadšené a pilně se učily texty písní z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Československou besedu jich o hodech zatančí 16, z toho pět nových.

BOHUMIL HLAVÁČEK