Ježkův vlečkový most v Blansku

    Od roku 1862 spojoval břehy řeky Berounky u obce Dolní Mokropsy most, který byl vyroben začátkem druhé poloviny 19. století ve Vídni. Při rozšiřování trati v roce 1910 byl most snesen a rozebrán. Firma Ježek, provozující továrnu na hospodářské stroje (pozdější ADAST), projevila o most zájem a odkoupila jej od státních drah za 4,880 korun a nechala most po železnici převézt do Blanska. Zde byl most zkrácen a jako vlečkový sloužil továrně od roku 1912. Ke zničení vzácného mostu mělo dojít 9.5.1945, kdy byl odstupujícími německými vojsky podminován, ale díky hrdinství pracovníka Ježkovy továrny pana Karla Musila byl zachráněn a jako jediný most v Blansku přežil konec války. Most plnil svoji funkci až do roku 1996, kdy během nutných úprav koryta řeky Svitavy hrozilo, že tento 150 let starý most bude sešrotován. Proto se o něj začátkem roku 2009 začalo zajímat Občanské sdružení Kolejová, které se rozhodlo most zachránit a renovovat jako významnou technickou památku. Odkoupilo jej od města Blanska za symbolickou jednu korunu a nechalo přestěhovat k řece Svitavě, kde se má postupně vybudovat „Malé železniční muzeum“. Dle informací se jedná o jediný nýtovaný most z ocelových plátů tohoto typu v České republice. Jeho hmotnost je 56 tun, délka 24,5 metru a šířka 5,5 metru. V roce 2010 byl tento unikát prohlášen kulturní památkou.
                                                                                                                               (pm)

 

  Foto: Petr Michl