Jihomoravský kraj ocenil válečné veterány

24.01.2014 17:35

    Zlaté medaile Jihomoravského kraje a medaile za zásluhy v odboji předal včera hejtman Michal Hašek více než třicítce jihomoravských aktivních příslušníků protinacistické a protifašistické fronty za 2. světové války.

    Za účasti představitelů Krajského vojenského velitelství, Krajského úřadu, Českého svazu bojovníků za svobodu a Československé obce legionářské hejtman Hašek zdůraznil, že je třeba připomínat hrdinství veteránů především současné generaci. Mladí nebo konkrétně studenti třeba v brněnských Kounicových kolejích často ani netuší, že v této budově bylo ústředí Gestapa pro Moravu a zde na dvoře byly popraveny stovky nejlepších českých vlastenců. Neví to proto, že čtvrt století jim to nikdo nepřipomínal a informace o boji proti německému fašismu se strašnými důsledky na život lidí na území ČR se omezila na několik amerických válečných filmů. »Kdo zapomene svoji vlastní historii, je dosouzen k tomu, aby ji prožil znovu. Ve vztahu k 2. světové válce bych to nikomu nepřál. Současná doba je k této naší minulosti nekritická a varovná poučení z této kruté etapy historie zanedbává. Účastníci a pamětníci válečných hrůz by měli co nejvíce zkušeností předávat mladým, aby ti do budoucna zachovali mnohým nedostupný normální svobodný život ve stavu míru,« promluvil k přítomným válečným veteránům hejtman Hašek.

    Doplnil, že např. runy SS, hákové kříže a jiné symboly národní, politické a rasové nadřazenosti nad jinými dnes nosí mladí jako zajímavé dekorace a přitom netuší, jaké hrůzy páchali fašisté pod těmito symboly i na našich lidech. A to i čeští zrádci na vlastních lidech. To proto, že zrádci se nacházejí v každé době. Za 2. světové války v brněnských Kounicových kolejích stejně, jako nedávno ve válce v  bývalé Jugoslávii. A mladí by měli informace o nedávné historii v přijatelné podobě mít!  (vž)

 

Foto: Václav Žalud