Karel Absolon – manažer a strůjce velkých vizí

22.02.2017 15:05

    Před 140 lety se narodil Karel Absolon (16. 6. 1877–6. 10. 1960), nejvýznamnější představitel československé meziválečné archeologie a speleologie, objevitel Věstonické Venuše a dobyvatel podzemí Moravského a Dinárského krasu. Absolonův děd Jindřich Wankel (15. 7. 1821–5. 4. 1897), objevitel svatyně ze starší doby železné v Býčí skále u Adamova, je označován za „otce moravské archeologie“.

    Moravské zemské muzeum spravuje bohaté pozůstalosti obou badatelů. Výstava, která rozšiřuje stálou expozici Památníku Karla Absolona v Dietrichsteinském paláci, je připravena z bohatých archivních a sbírkových materiálů, které nebyly dosud prezentovány.

    Návštěvníci zde uvidí osobní předměty a dokumenty, jako vysvědčení z olomouckého gymnázia, osobní doklady z období první republiky a protektorátu. Absolon je zde prezentován také jako zakladatel české vědecké fotografie.

    Vůbec poprvé jsou vystaveny akvarely lékaře blanenských železáren Jindřicha Wankla, zachycující krajinu a osídlení Moravského krasu v polovině 19. století. K vidění je také unikátní milostný Wanklův deník, tzv. Ephemeriden, který si psal v letech 1843–1847 coby mladý medik. Zajímavý je také originál čestného občanství Blanska, udělené Jindřichu Wanklovi v roce 1886.

    Velmi pozoruhodnou část výstavy představuje soubor archeologických nálezů ze zemí západní Evropy, pocházející ze soukromých akvizicí, které Absolon nakupoval v průběhu 20. století jako srovnávací sbírky. Tato rozsáhlá kolekce je nejen v našich zemích naprosto ojedinělá, ale je také svědectvím o mimořádných manažerských schopnostech Karla Absolona. Výstava se nachází v Dietrichsteinském paláci, 1. poschodí, Zelný trh 8, Brno.

Text a foto: Petr Michl