Káva Lamplota

06.10.2017 14:20

    Tato značka přežila desetiletí a znaly ji brněnské domácnosti v první polovině 20. století a také domácnosti v Ostravě, Olomouci nebo například v Bratislavě. Na kávu Lamplota dodnes s uznáním vzpomínají dříve narození. Ke 140. výročí narození Huberta Martina Lamploty, zakladatele značky a obchodníka, otevřelo Technické muzeum v Brně výstavu.

    První obchod se smíšeným zbožím otevřel Hubert Lamplota roku 1902 na Obilním trhu v Brně naproti porodnici. Jeho zákazníky byli především brněnští Němci, proto pociťoval uspokojení, když svým německým zákazníkům prodával české výrobky v obalu v českých národních barvách. Asi po dvouletém obchodování koupil malý bubínek na pražení kávy s plynovým zahříváním a vůní kávy lákal kolemjdoucí k nákupu a tento reklamní krok se mu vyplatil, počet zákazníků mnohonásobně stoupl.

    Více se o životě Huberta Lamploty mohou návštěvníci dozvědět na výstavě v Technickém muzeu v Brně. Výstava se podrobněji věnuje jeho dětství a mládí, mapuje jeho podnikatelské začátky, prvorepublikový rozmach, období protektorátu a době až do začátku 50. let 20. století. V roce 1948 došlo ke znárodnění firmy i všech prodejen a byly začleněny pod značku – Národní podnik Pramen. Na tuto nelehkou dobu vzpomíná jeho praneteř Anna Lefnerová. V této době se Hubert Lamplota s energií sobě vlastní začal zabývat pěstováním růží a jabloní na své zahradě v Letovicích.

    Hubert Martin Lamplota se narodil i zemřel v Letovicích (1877–1958). Základnu svého podnikání měl v Brně. Jeho přístroj na přípravu kávy – Lamka (LAMplotův KAvostroj) získal oblibu nejen v Evropě, ale také v zámoří. Výstava je přístupná do 18. února 1918.

Text a foto: Petr Michl

 

Praneteř Anna Lefnerová.  Ukázka z výstavy. – Barista při přednášce. – Kávovar Lamka.