Kníničky 2017

05.07.2017 16:45

    Letošní cyrilometodějské Mladé hody v Brně-Kníničkách se opět vydařily. Mezi výročními obyčeji a slavnostmi si zachovaly výjimečné postavení jako integrující prvek spojující všechny generace. Přesvědčila se o tom i tato brněnská městská část. Hodovou tradici obnovila po šestnáctileté přestávce v roce 2004. Od té doby i díky podpoře zastupitelstva městské části mladé hody získaly pevné místo ve společenském a kulturním dění v Kníničkách a přispívají k upevňování vztahů mezi rodáky, starousedlíky a novými sousedy, kterých neustále přibývá.

    Životnost tradice hodů pramení z veřejného zájmu o tuto slavnost, která se stala záležitostí reprezentativní – s hudbou, zpěvem, poutavou podívanou na krásné kroje i bohatým pohoštěním při průvodu ulicemi. Moravskou besedu tančilo po mši svaté před kaplí sv. Cyrila a Metoděje s dospělou chasou i 16 krojovaných dětí ve věku od pěti do deseti roků. O nastupující generace udržovatelů folklorních tradic z řad dětí se v Kníničkách obětavě a úspěšně staraly Miroslava Keprtová s dcerou Martinou Suchánkovou. Od nich štafetu vedení dětí zdařile v roce 2014 převzaly Markéta Audy a Bc. Jana Hlaváčková. Díky jim bylo i letošní vystoupení nejmladší generace třešinkou na dortu nejen dopoledne před kaplí, ale také na hodově zábavě.  (red)